De Duitse vereniging van luchthavens ADV heeft intussen ook alleen slecht nieuws te melden en stelt dat de maand juni het slechtste exportresultaat in de laatste zeven jaar heeft opgeleverd voor de Duitse vliegvelden. De totale overslag liet daarbij een afname zien van 6,7%, waarbij de importstromen (-3,6%) nog eens het grote verlies op exportgebied (-9,6%) camoufleerden.

Over de eerste helft van dit jaar lag het vrachtvolume op de Duitse luchthavens ruim 3% onder dat van dezelfde periode van 2018. Vooral de luchthavens van Keulen en München zagen de overslag sterk dalen met 5,1%, terwijl Frankfurt Airport, de grootste Europese luchthaven op vrachtgebied, 2,8% aan tonnage verloor. Slechts de luchthaven van Leipzig, thuisbasis van DHL Express, wist door het stijgend pakketvervoer nog te groeien met een half procentje.

Vrachtvluchten

Schiphol, de grote concurrent van Frankfurt Airport, weet met het grootste gemak nog slechtere vervoerscijfers af te leveren dan de Duitsers. De Nederlandse mainport kampt al meer dan een jaar met afnemende vrachtvolumes door het nijpende gebrek aan slots voor vrachtvliegtuigen. Daar komt nu ook nog eens de internationale conjuncturele tegenwind bij die zorgt voor een sterk dalende vraag. Over de maand juni resulteerde die cocktail in een dalend vrachtvolume op Schiphol van 13,7% (20.000 ton) naar 124.000 ton bij 17,5% minder vrachtvluchten. Over de eerste helft van het lopende boekjaar nam de overslag met meer dan 9% af naar 767.519 ton.

Dat is een verlies van bijna 80.000 ton vergeleken met dezelfde periode in 2018. In hetzelfde tijdsbestek daalde het aantal vrachtvluchten met 14,4% naar amper 7.000 op een totaal van ruim 242.000 vliegbewegingen dat Schiphol over het eerste halfjaar van 2019 kreeg te verwerken. De vrachtsector is daarmee nog maar goed voor een aandeel van 2,9% in het totaal aantal vliegbewegingen op de luchthaven. Dat percentage vrachtvluchten lag jarenlang op gemiddeld 3,5%.

Al enige tijd is het dalend belang van de vrachtvluchten op Schiphol een grote zorg voor de logistieke belangenorganisaties zoals TLN, EVO en ACN. Zij wijzen erop dat dit slinkend aantal vluchten op termijn de positie van Schiphol als belangrijke vrachtdraaischijf in Europa zal ondermijnen en Nederland minder interessant maakt als internationaal logistiek knooppunt.

Cocktail

WorldACD vergelijkt de mondiale luchtvrachtmarkt intussen met een slagveld. De analist wijst daarbij onder meer op het volumeverlies van bijna 9% in juni en de gemiddelde beladingsgraad die een krimp van 3,3 procentpunt liet zien. Bij een lagere winstmarge (-6,3%) in de sector levert dat voor de airlines een gevaarlijke cocktail op qua omzet en vrachtresultaten voor dit jaar.

WorldACD meldt verder dat het vrachtvolume in Europa over de maand juni met maar liefst 12,5% daalde bij een afnemend rendement van 10% (in dollars). Azië zag de export intussen met 7,4% dalen, terwijl de import 9% aan volume verloor. De enige markt die nog een bescheiden volumegroei liet zien in juni was Afrika met 1,2%.