Tussen begin januari en eind juni werd wereldwijd 4,8% minder vracht vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daling werd vooral gedragen door de grote markten in het Verre Oosten, Europa en Noord-Amerika, met afnames van respectievelijk 5,6, 5,5 en 5,3%. WorldACD geeft in zijn halfjaarbericht uitsluitend percentages; volumecijfers ontbreken.

Tegenover de afnames stonden stijgingen in kleinere markten, zoals Oost-Afrika (2,6%) Noord-Europa (10%) en Centraal-Azië (maar liefst 20,1%). Ook het segment ‘special cargo’ deed het goed in de eerste zes maanden van dit jaar.

Als de totale volumecijfers van de eerste helft van 2019 naast die van 2017 worden gelegd, is ook sprake van een daling, zij het slechts een min van 0,6%.

Handelsoorlog

Dat sprake is van een wereldwijde afname is niet verrassend. Volumes in de luchtvracht staan al enige tijd onder druk. Diverse luchtvaartmaatschappijen maken melding van dalende cijfers. In dit verband wordt nog weleens gewezen op de handelsoorlog tussen de VS en China als één van de mogelijke oorzaken. Het databureau denkt echter dat het conflict weinig impact heeft op de mondiale ontwikkelingen.

‘Onze cijfers wijzen niet op een grote invloed van de handelsoorlog’, aldus WorldACD. ‘De luchtvrachthandel tussen de twee ‘supermarkten’ is niet slechter dan elders.’ Het bureau onderbouwt dit onder meer door te wijzen op het feit dat de Chinese handel richting de VS niet harder is gedaald dan naar andere markten, zowel qua volume als qua omzet.

In tegenovergestelde richting is sprake van dezelfde ontwikkeling, met één belangrijke uitzondering. Het volume dat vanuit de VS naar China is vervoerd, is tweemaal zo hard gedaald als de volumes vanuit de VS richting andere delen van de wereld. ‘Dit wordt echter gecompenseerd door een sterke stijging van de opbrengsten tussen de VS en China’, aldus de marktonderzoeker.