Nu zijn er jaarlijks maximaal 32.000 vliegbewegingen toegestaan in de nacht. Daarvan zijn er blijkens de vervoerscijfers van Schiphol rond de 20.000 over 2018 ook daadwerkelijk uitgevoerd. De nachtvluchten (tussen 23.00 en 06.00 uur) tellen in de geluidscontouren van Schiphol tien keer zwaarder mee dan de vergelijkbare vluchten in de dag. De nachtvluchten zijn dan ook een ideaal instrument voor Van Nieuwenhuizen om een voorzichtige groei op Schiphol te faciliteren zonder dat de geluidsbelasting voor de omwonenden stijgt. Die koppeling is de kern van de brief van de minister.

Verschuiving nachtvluchten

De exacte omvang van de reductie wil zij de komende jaren verder uitwerken. Daarbij wil zij verschuiving van de nachtvluchten naar de randen van de nacht ‘niet toestaan’. Op de lange termijn wordt voor de nieuwe Luchtvaartnota ‘onderzocht of een meer fundamentele aanpassing van het nachtregime van Schiphol nodig is’, schrijft zij.

Van Nieuwenhuizen noemt in haar brief ook nog schonere vliegtuigen en meer milieuvriendelijke aanvlieg­routes als mogelijk wisselgeld voor de maximaal 40.000 extra vluchten, maar op die alternatieven kan zij volgens insiders minder sturen.

Nachtverbod

Een ander voordeel voor de minister bij de aanpak van de nachtvluchten op Schiphol is dat zij de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer al op zak heeft. In april van dit jaar spraken de meeste partijen in de Kamer zich al uit voor een sterke afbouw van de nachtvluchten. Veel partijen willen zelfs een nachtverbod zoals op Frankfurt Airport. Ook de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur sprak zich onlangs uit over een forse beperking van het aantal nachtvluchten.

Voor de luchtvrachtsector zou een afbouw van de nachtvluchten of zelfs een nachtsluiting nauwelijks negatieve gevolgen hebben. De nacht wordt nauwelijks benut door de vrachtmaatschappijen. Uit het vliegrooster van vrachtvluchten van Schiphol blijkt dat er slechts enkele expresvluchten in de nacht door pakketvervoerders als FedEx en DHL worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er een paar vertraagde vluchten van Martinair en AirBridge Cargo. In totaal overstijgt dat aantal niet het totaal van zes per nacht.

Nullijn

Van Nieuwenhuizen wijst er in haar toelichting op dat ‘beperking van de hinder’ voorop staat bij het kabinetsbesluit voor extra vluchten op Schiphol en dat ‘van ongeclausuleerde groei’ niet langer sprake kan zijn. Daarom zijn de extra vluchten alleen mogelijk als dit ‘gepaard gaat met aantoonbare reductie van de overlast’, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Schiphol gewoon op de huidige nullijn houden van 500.000 vliegbewegingen, was intussen voor het kabinet ook geen alternatief. Het vliegverkeer zou dan simpelweg naar het omliggende buitenland uitwijken. Slecht voor Schiphol en het klimaat schiet er niet echt iets mee op, aldus de VVD-minister.