Dat besluit is richting de luchtvaartsector, vooral nu de opening van Lelystad Airport voor de derde keer is uitgesteld, een belangrijk positief signaal. Een aanhoudende nullijn op Schiphol op het huidige niveau van 500.000 vliegbewegingen zou ook internationaal geen goede zaak zijn voor de concurrentiepositie van Schiphol.

De vraag is nu hoe het kabinet deze toezegging aan de sector in daden gaat omzetten en wanneer die grens van 540.000 mag worden bereikt. Indien dat in 2050 is, de nieuwe luchtvaartnota loopt dan af, spreken wij van een verwaarloosbare groei van minder dan 0,3% op jaarbasis als gemakshalve wordt uitgegaan van het huidige plafond van 500.000 vliegbewegingen.

De begeleidende beleidsbrief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) geeft geen duidelijk tijdspad en blijft op andere gebieden onduidelijk. Alleen de uitruil van nachtvluchten, die een groter beslag leggen op de geluidsruimte rond Schiphol vergeleken met de vluchten overdag, biedt concreet handvatten. Wat dit aan groei betekent, bijvoorbeeld als tegelijkertijd besloten wordt om er een nachtverbod van te maken, had de minister wel al mogen voorrekenen in haar brief aan der Tweede Kamer.

Vooral ook omdat een meerderheid in die Kamer zich in april al in meerderheid uitsprak voor een forse beperking van het aantal nachtvluchten. Ook het ontwerp luchtvaartnota 2020 – 2050, die na de zomer door Van Nieuwenhuizen is toegezegd, noopt de minister tot enige spoed bij het vinden van alternatieven voor groei op Schiphol. Helaas wil de minister eerst de komende maanden uitwerken ‘hoeveel groei er ieder jaar maximaal te verdienen valt’ door de sector.

Waarop die 40.000 extra vliegbewegingen per jaar dan ook zijn gebaseerd, blijft vaag en de sector doet er dan ook verstandig aan voorlopig niet al te hoge verwachtingen te koesteren over het ‘perspectief’ op groei dat het kabinet eigenlijk schetst. Meer is het voorlopig niet.

Meer interessant voor de (vracht)partijen op Schiphol is een kleine passage die de minister ergens achterin de brief heeft weggestopt over een nieuwe EU-slotverordening. De Europese Commissie gaat daar volgend jaar aan werken, aldus Van Nieuwenhuizen. ‘Nederland zal zich binnen de EU inspannen om ervoor te zorgen dat deze aanpassing ertoe leidt dat er meer ruimte ontstaat om een nationaal selectiviteitsbeleid te voeren.’ Concreet kan Nederland bij een succesvolle lobby in Brussel dan prijsvechters weren op Schiphol en weer meer vrachtvluchten toelaten. Goed voor de economie en het klimaat, want met meer differentiatie naar economische waarde bij de verdeling van de vluchten kan Schiphol zelfs volstaan met het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen en kan ook Lelystad Airport in feite gesloten blijven.