Het is de derde keer dat een minister de opening van de regionale luchthaven voor zo’n 40.000 vakantie- en pretvluchten van Schiphol moet uitstellen. De vraag is zelfs of van dit laatste uitstel geen afstel komt, gezien de problemen die de minister nog moet oplossen rond het pijndossier Lelystad Airport.

40.000 vluchten

Daarmee dreigt er voor de groeiambitie van Schiphol, eigenaar van Lelystad Airport, geen mogelijkheid om binnen het toegestane aantal van 500.000 vluchten verder te groeien. Onder meer de KLM en de vrachtsector hadden gehoopt dat via de komst van Lelystad Airport er weer ruimte zou komen voor zo’n 40.000 vliegbewegingen op de mainport. Daarvoor zouden wel een groot aantal vakantievluchten naar Flevoland moeten verhuizen.

Van Nieuwenhuizen laat nu weten dat openstelling volgend jaar ‘niet langer haalbaar’ is. Zij schrijft die vertraging toe aan het recente besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig te verklaren. Die uitspraak betekent dat het ministerie nu eerst moet aantonen dat de stikstofuitstoot niet onacceptabel toeneemt als Lelystad Airport er komt. Het vonnis heeft ook voor veel andere infrastructurele projecten gevolgen, stelt de minister.

Geen nieuwe datum

Van Nieuwenhuizen wil voorlopig geen nieuwe datum noemen voor de opening van de regionale luchthaven. Zij wil nu eerst ‘zorgvuldig’ naar een ‘goede oplossing’ zoeken die ‘recht doet aan de bescherming van Natura-2000-gebieden en tegelijkertijd ruimte kan bieden aan economische ontwikkelingen’.

Het stikstofvonnis van de Raad van State is overigens niet het enige probleem dat de minister parten speelt bij de opening van Lelystad Airport. Zij wacht ook nog steeds op een besluit van de Europese Commissie over haar plannen voor de luchthaven.

Daarnaast moeten nog de internationale vliegcorridors boven Nederland en de omliggende landen een slag worden gedraaid om de komst van de luchthaven mogelijk te maken. Ook die ingreep is door het ministerie schromelijk onderschat. Daarnaast is er nog de tegenstand uit de regio over de geluidsoverlast die Lelystad Airport veroorzaakt. Dat verzet heeft al eerder tot vertraging geleid bij de openstelling van de luchthaven.