Dat blijkt uit de vervoerscijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep over de maand mei. Over de eerste vijf maanden van dit jaar lag het aanbod van de twee vervoerders 1,8% hoger vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De beladingsgraad daalde echter licht met 0,4 procentpunt naar 59,2% door een sterker gestegen capaciteitsaanbod (+2,8%).

Uit de onderliggende vervoerscijfers van de twee luchtvaartmaatschappijen blijkt dat in mei vooral Air France Cargo verantwoordelijk was voor het vrachtherstel. Het Franse onderdeel zag het vervoer (in tonkilometers omzet) met bijna 8% stijgen, terwijl de groei bij KLM Cargo op 1,7% lag. Daarnaast wist de Franse partner de beladingsgraad met 2,7 procentpunt op te krikken, terwijl KLM een licht verlies (-0,3 procentpunt) moest incasseren.

Over de eerste vijf maanden van dit jaar nam het vrachtvervoer bij KLM Cargo op Schiphol af met 2,7% bij een toename van 8% in Parijs. Deze sterke groei ging bij Air France Cargo gepaard met een aanzienlijk stijging van de vrachtcapaciteit (+6,3%), terwijl de beschikbare vrachtruimte van vrachtdivisie van de KLM over de periode januari tot en met mei een krimp liet zien van bijna 1%.