De cijfers over die maand lieten een afname van het vrachtvervoer (in tonkilometers) zien van de totale markt van 4,7%, bij een stijging van de capaciteit met 2,6% vergeleken met dezelfde maand in 2018.

Daardoor verslechterde de beladingsgraad met 3,5 procentpunten naar 46,3%. Internationaal, wat goed is voor 87% van de totale luchtvrachtmarkt, werden er door de airlines zelfs 5,4% minder tonkilometers afgelegd bij een iets minder gestegen (1,7%) aanbod aan vrachtruimte. De beladingsgraad verloor bij een stand van 51,6% daardoor bijna 4 procentpunt, afgezet tegen de dezelfde periode vorig jaar.

Handelsconflict

IATA Cargo omschrijft de eerste vier maanden van dit jaar als ‘volatiel’. De luchtvaartmaatschappijen zagen daarbij het vrachtvervoer internationaal krimpen met 3,4%, terwijl de beladingsgraad met 51,7% precies 3 procentpunt inleverde. Daarmee zet de krimp, die zich in de tweede helft van vorig jaar aandiende, zich door.

Volgens de luchtvaartorganisatie blijft het handelsconflict tussen de VS en China de exportstromen via de grote Chinese luchthavens van Hongkong en Shanghai parten spelen. De iets betere vervoersprestaties in Afrika en Latijns-Amerika konden dat niet compenseren.

Ook blijft de vraag naar vrachtruimte mondiaal zwak. Zo nam het aantal mondiale inkooporders in de zogeheten PMI-index in april met 4% af, aldus de analisten van de IATA. Dat is nog steeds fors, maar volgens de consultants is het wel bijna een halvering tegenover het gemiddelde (-7%) over de eerste drie maanden van dit jaar. Er lijken dan ook iets minder slechte vervoerscijfers in aantocht, maar dat is voorlopig een schrale troost voor de airlines, stelt de organisatie.

Overcapaciteit

De komende maanden moet de markt dan ook rekening blijven houden met krimp in de vraag en een groei van de de beschikbare vrachtruimte. Daarbij merken de analisten op dat de capaciteit al ruim twaalf maanden sterker groeit dan het ladingaanbod. Niet alleen zorgt die oplopende overcapaciteit voor druk op de tarieven, maar ook voor een steeds lagere benuttingsgraad.