De motie, afkomstig van SP-kamerlid Cem Laçin, moet ervoor zorgen dat de regering samen met de relevante partijen zoekt naar waarborgen voor de vrachtvluchten als een ‘belangrijke factor voor de werkgelegenheid op en rond Schiphol’. Wanneer de motie precies in stemming wordt gebracht is nog onduidelijk. Volgens Laçin zoekt hij nog naar meer steun in de Kamer. ‘Ik wil ook nog even aankijken waar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, red.) na de zomer mee komt.’

Local rule

Recent keurde de minister al een local rule goed, waardoor het tekort aan vrachtslots kan worden aangevuld met geannuleerde vluchten uit een reservepot. Het gaat hier volgens Laçin om een ‘tijdelijke oplossing’. Hij wil ook dat de regering samen met relevante partijen gaat nadenken hoe de luchtvrachtsector via een gericht luchtvaartbeleid van de overheid kan worden geholpen. De SP’er vreest er onder meer voor dat, door niets te doen, het aantal vrachtvluchten op Schiphol verder zal afnemen en er ontslagen vallen bij de grote vrachtafhandelaars op de luchthaven.

Schiphol meldde eerder deze maand dat het aantal vrachtvluchten over de eerste vier maanden was afgenomen met 14,4%. Eerder zijn er onder meer vanuit de verladersorganisatie Evofenedex initiatieven genomen om de vrachtsector een bepaald quota aan vrachtvluchten toe te kennen.  Het zou daarbij gaan om een jaarlijks percentage van 4% van alle 500.000 vliegbewegingen op Schiphol. Volgens experts zou een dergelijke aanpak juridisch niet op mededingingsbezwaren uit Brussel stuiten. Volgens de Europese regels mag er door de landelijke overheden bij de slottoewijzing onderscheid worden gemaakt naar type vliegtuigen, waardoor vrachtvliegtuigen een status aparte kunnen krijgen op Schiphol.  Het aantal jaarlijkse vrachtvluchten op Schiphol ligt nu op ongeveer 3,3% van alle vliegbewegingen op Schiphol.