Het aantal verkochte tonkilometers vracht daalde daarentegen in het fiscale jaar met maar liefst 3,5%. Vooral het vierde kwartaal (januari tot en met maart 2019) was slecht voor SIA Cargo met 7% minder tonkilometers. Dat resulteerde in een afname van de omzet over de laatste drie maanden van 22 miljoen euro (6,6%) vergeleken met dezelfde periode in het boekjaar 2017/2018.

Beladingsgraad

In de laatste drie maanden van het boekjaar 2018/2019 nam tevens de beladingsgraad aanzienlijk (4 procentpunt) af. De beladingsgraad kwam daardoor uit op 58,8%. Over het gehele jaar was er sprake van een beladingsgraad van 62,5%, een afname van 2,8 procentpunt bij een lichte toename (0,8 procentpunt) van de vrachtcapaciteit. Dat laatste betreft alleen extra vrachtruimte op de passagiersvliegtuigen.

Singapore Airlines levert net als Air France KLM Cargo sinds enkele jaren geen aparte winst-en verliesrekening voor de vrachtactiviteiten meer af.