De vraag is of het ministerie zich hierbij niet al te rijk rekent en verder of de Nederlandse luchtvrachtsector zonder al te grote kleerscheuren deze nieuwe aanslag weet te overleven.

Sinds ruim een jaar kalft het aantal vrachtvluchten op Schiphol immers sterk af door het nijpende tekort aan vrachtslots op de luchthaven. Vorig jaar ging het om een verliespercentage van 10%. Sinds begin van dit jaar gaat het harder en wordt de Nederlandse vrachtsector op de nationale mainport geconfronteerd met 17% minder vrachtvluchten. De reden daarvoor is allereerst de zwakkere vraag naar vrachtruimte in de markt. Daarnaast weten de grote luchtvaartmaatschappijen langzaam ook de weg over de grenzen te vinden en kunnen ze de vracht over de weg van en naar Schiphol trucken. Reken uit je milieuwinst.

Die negatieve trend zal zich met de komst van een vrachttaks alleen versterken. De havengelden op Schiphol worden daardoor volgens verladersorganisatie Evofenedex met bijna 100% verhoogd. De concurrentie in het buitenland behoeft dan ook langzaam geen acquisitie-beleid meer te voeren om vrachtmaatschappijen van Schiphol weg te lokken. Dat doet het ministerie van Financiën wel. Het aantal vrachtvluchten zal dan ook verder afnemen en daardoor de beoogde inkomsten uit de vrachttaks. Daarnaast stelt Evofenedex terecht dat de export en ook de werkgelegenheid op Schiphol een flinke deuk zal oplopen door de fiscale maatregel. Ook aan die kant loopt hetzelfde ministerie straks inkomsten mis en ondermijnt het de Europese vrachtpositie van Schiphol.

De vraag is ook wat Nederland ermee opschiet om als enige lidstaat een vrachttaks in te voeren. Dat geeft verkeerde signalen af aan de internationale logistieke markt, die toch al kritisch kijkt naar wat er op Schiphol de laatste jaren is gebeurd door de afbouw van de vrachtvloot van Martinair en de stop op vrachtvluchten door het capaciteitstekort. Dat alles heeft het kabinet laten gebeuren. Het feit dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) recent via een local rule weer wat extra ruimte voor de vrachtmaatschappijen wil creëren, laat zien dat tenminste één minister in het kabinet er langzaam van doordrongen is dat er iets moet worden gedaan voor de vrachtsector. Het is dan ook wrang dat een ander ministerie dit weer saboteert.

Het is nu aan de Tweede Kamer om staatssecretaris Menno Snel terug te fluiten. Daarbij is het van belang om de onderliggende argumenten van de D66-politicus nog eens nader te bestuderen. Bij de rekenmodellen, waarbij wordt geconcludeerd dat de jaarlijkse volumeschade bij de vrachtvluchten beperkt blijft van -0,8% tot -3,4%, kunnen grote kanttekeningen worden geplaatst. Tijd dus voor een contra-expertise.