Daarmee zet de sector de neerwaartse trend van het afgelopen half jaar voort, stelt de Nederlandse consultant, die in de meeste regio’s in de wereld afnemende volumes heeft gedetecteerd.

Azië

Zo zagen de luchtvaartmaatschappijen in Azië het aanbod met 7,6% afnemen vergeleken met dezelfde periode in 2018. De export uit het Verre Oosten naar Europa liet een verlies van bijna 5% zien, terwijl de export de andere kant uit met 4,3% slonk.

Het mindere aanbod vertaalt zich bij de licht stijgende capaciteit direct in een lagere beladingsgraad en mindere tarieven, aldus WorldACD. Voor de maand maart daalde de gemiddelde opbrengst met 5% vergeleken met dezelfde periode in 2018.

Noord-Amerika

Opvallend was wel dat de uitvoer van Europa naar Noord-Amerika nog een lichte stijging liet zien (0,6%) en ook de uitgaande ladingstromen vanuit Afrika naar Europa zich met een plus van ruim 2% positief ontwikkelde. Voor de maand april verwacht de analist geen verbetering van de vervoerscijfers.