Volgens Benschop dankt Nederland zijn toppositie aan zijn goede infrastructuur en open economie. ‘Het netwerk van bestemmingen op Schiphol speelt daarin een belangrijke rol. De keuze is aan de politiek, maar als Nederland dat wil behouden, dan hebben we een gematigde en gecontroleerde toename van het aantal vluchten nodig. Dat stelt de Nederlandse luchtvaart in staat verbindingen te leggen met nieuwe economische centra.’

Grenzen capaciteit

De discussie over de groei van Schiphol, dat tegen de grenzen van haar capaciteit aanloopt, loopt hoog op. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) werkt momenteel aan de Luchtvaartnota, waarin het beleid tot 2050 wordt uitgestippeld.

De luchthaven kent een plafond van een half miljoen vluchten per jaar. Sinds enige tijd zit Schiphol aan die grens. Onder meer de luchtvrachtsector heeft daar hinder van, waardoor diverse maatschappijen hun vrachtvluchten naar andere vliegvelden in de omgeving verplaatsten.

Local rule

Onlangs besloot de minister om in dit verband de local rule toe te staan. Deze regeling gaat per 31 augustus dit jaar in en zorgt ervoor dat meer slots van geannuleerde vluchten specifiek naar de vrachtsector gaan. Het gaat hierbij dus niet om bellycapaciteit.

Toch blijft het voor de minister een behoorlijk dilemma om een compromis te vinden voor de toekomst van Schiphol, gelet op de uiteenlopende belangen van verschillende partijen. Vanuit de luchtvaartsector wordt haar geadviseerd verdere groei toe te staan. Omwonenden en milieuorganisaties vrezen voor meer geluidsoverlast en uitstoot.

Kip met gouden eieren

De kwaliteit van het Schiphol-netwerk noemt directeur Benschop de kip met de gouden eieren. ‘Tegelijk moeten we de hinder voor bewoners terugdringen en knelpunten aanpakken. De derde as is de verduurzaming van de luchtvaart. Met een gematigde en gecontroleerde ontwikkeling kunnen we deze doelstellingen combineren.’

Benschop benadrukt dat de luchtvaartsector met partners een actieplan heeft ontwikkeld om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarnaast is hij blij met het nieuwe systeem van haventarieven, waarbij het loont om met stillere en schonere vliegtuigen te vliegen. Ook wijst hij naar de mogelijkheden die er liggen op het spoor in combinatie met vliegen.

Puzzel

Volgens Benschop is al met al sprake van een moeilijke maar niet onmogelijke puzzel. Hij wijst erop dat in december zowat een akkoord tussen alle belanghebbende partijen was bereikt. ‘Dat het uiteindelijk net niet lukte, was jammer. Toch stemde het me optimistisch, want doordat we elkaar bijna wisten te vinden, hebben we Den Haag wel geholpen de richting te bepalen.’