De prijsindex van de Britse vrachtanalist Drewry over januari en februari liet het al zien. De gemiddelde vrachtprijs en daarmee de winstmarge in de luchtvrachtbranche is flink op z’n retour. Februari liet tegenover januari een prijsverval van 15% zien naar 2,47 dollar per kilo, terwijl de gemiddelde kiloprijs over de tweede maand van dit jaar 10% inleverde vergeleken met dezelfde maand in 2018, aldus Drewry.

Minder pessimistisch

De Nederlandse luchtvrachtanalist WorldACD was in zijn laatste analyse over de maand februari iets minder pessimistisch en sprak van een dalende gemiddelde opbrengst met 6,2% naar 1,79 dollar (1,58 in euro). Daarbij was het margeverlies vooral groot in de categorie zware zendingen boven de vijf ton (13,2%), terwijl in het kleine pakketvervoer (zendingen onder de vijftig kilo) de prijzen met 5% daalden.

Die afnemende prijs houdt volgens WorldACD nauw verband met krimp in het internationale vrachtaanbod, waarmee de sector al in het vierde kwartaal van 2018 (-1%) werd geconfronteerd en die zich met een afname van 3% heeft voortgezet in het eerste kwartaal van dit jaar. Die afnemende vraag komt vooral voor rekening van de februarimaand waarin het vervoerde gewicht met bijna 6% verminderde vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Het verlies kwam op 11,3% indien februari wordt afgezet tegen de eerste maand van dit jaar.

Chinese Nieuwjaar

Die forse vermindering is grotendeels toe te schrijven aan het Chinese Nieuwjaar dat vanaf 5 februari ruim drie weken het vrachtaanbod vanuit de Volksrepubliek reduceerde. Door het luchtvrachtvolume over de eerste twee maanden samen te voegen, wordt het effect van het Chinese Nieuwjaar grotendeels geëlimineerd en kan een betere vergelijking worden gemaakt met dezelfde maanden in het voorbije jaar. Die analyse leverde een verlies dit jaar op van 3,6%, aldus de analist.

Volgens WorldACD is het volume in de luchtvrachtmarkt al sinds begin vorig jaar aan het slinken. Toen (eerste kwartaal vorig jaar) halveerde de groei in tonnage naar 5% vergeleken met stijgingspercentages uit 2017. Vervolgens lieten het tweede en derde kwartaal van 2018 een afnemende groei zien van respectievelijk 3 en 1%.

Noorwegen

Volgens WorldACD wijzen deze kwartaalcijfers op een verdere afname de komende maanden. Wel merkt de analist daarbij op dat de gemiddelde opbrengsten nog steeds boven het niveau van begin 2016 en 2017 liggen. Daarnaast zijn er ook exportmarkten zoals Noorwegen, Mexico, Chili en Ethiopië die in februari de luchtvrachtomzet zagen groeien met mee dan 10%.

De leden van de internationale luchtvaartorganisatie IATA zagen het vrachtvolume over de maand februari met 4,7% (in tonkilometers) afnemen, bij een toename van de vrachtcapaciteit, van 2,7%. Volgens de analisten van de belangenbehartiger zijn de transportprestaties over die maand daarmee de slechtste van de afgelopen drie jaar en laat het stevig verval van de beladingsgraad van 3,5 procentpunt naar 44,7% zien dat het spook van de overcapaciteit na bijna drie jaar van relatieve ondercapaciteit weer opduikt in de luchtvrachtmarkt. Dat kan vooral bij de vrachtmaatschappijen, die hoofdzakelijk leven van de maindeck-capaciteit, moeilijke tijden inluiden. Voor passagiersmaatschappijen met bellyruimte is vracht eerder een bijproduct.

Klappen gevallen

Volgens de IATA kromp het luchtvrachtaanbod over de eerste twee maanden van dit jaar met 3,1% en daarmee zit de belangenorganisatie iets onder de verliescijfers van analisten als Drewry en WorldACD. Volgens de vrachtexperts van de IATA is er al sinds september van het vorig jaar sprake van afnemende exportorders in de mondiale industrie (Purchasing Managers Index) en loopt de vraag naar luchtvrachtcapaciteit sinds oktober 2018 terug, terwijl de beschikbare ruimte nog steeds toeneemt. Daarbij zijn de klappen vooral in februari gevallen bij de Aziatische carriers die het aanbod met 12% zagen dalen bij een capaciteitstoename van 3,7%.

De Europese concurrentie deed het intussen met een afname van 1% niet eens zo slecht, hoewel ze de groei van de vrachtcapaciteit met 4% ook niet in de hand hadden. De Amerikaanse carriers, die nauwelijks over vrachtvliegtuigen beschikken, zagen hun vrachtruimte op passagiersvliegtuigen intussen met ruim 7% groeien, maar konden daar nog een bescheiden groei (0,7%) van het vrachtvervoer tegenover stellen.

Geen herstel

IATA verwacht binnenkort geen herstel van de vraag, gelet op de zwakke economische activiteit. Daarnaast blijven de handelsspanningen tussen de VS en China en de Brexit een onzekere factor en is het stijgende aanbod uit de e-commerce en special cargo (farmaceutica) onvoldoende om het volumeverlies in general cargo te compenseren. Voor de IATA reden om de groeiprognose voor dit jaar bijna te halveren van 3,7% naar 2%.