De Nederlandse slotcoördinator, verantwoordelijk voor de verdeling van de vluchten op Schiphol, heeft recent met een werkgroep van de Coordination Committee Netherlands, waarin onder meer de KLM en enkele vrachtmaatschappijen zitting hebben, de laatste vraagtekens weggeruimd rond de local rule. Daardoor kan straks een kwart van de geannuleerde vluchten op Schiphol worden toegekend aan de vrachtsector, melden bronnen rond het overleg.

Extra vluchten

Via de regeling komt er tenminste op ad-hocbasis extra ruimte vrij voor vrachtvluchten. Dat is hard nodig. Vorige week meldde de luchthaven bij de vervoerscijfers over de maand februari dat het aantal vrachtvluchten met 20% was gedaald door het nijpende tekort aan capaciteit op de luchthaven en een nieuw stringent handhavingsbeleid.

Door dat laatste hebben veel vrachtmaatschappijen op Schiphol een groot aantal historische vliegrechten verloren en moesten ze de laatste anderhalf jaar noodgedwongen uitwijken naar het buitenland, of zoals in het geval van Emirates Skycargo, naar Maastricht Airport.

Wachtlijsten

De slotcoördinator, die van de minister de complexe regeling rond het herverdelen van geannuleerde vluchten op zijn haalbaarheid moest onderzoeken en deze straks ook in de praktijk dient uit te voeren, had enkele maanden geleden al aangegeven dat de regeling ‘in principe uitvoerbaar is’.

Maar er moesten door de luchtvaartmaatschappijen nog een aantal detailvragen worden beantwoord om de regeling volledig te kunnen uitwerken. Het gaat daarbij onder meer om de periode (twee wekelijks) waarin de extra vluchten worden uitgegeven en het mechanisme rond de wachtlijsten.

Die vragen zijn in het laatste overleg beantwoord, waarna de slotcoördinator aan de minister per brief een positief advies heeft gegeven. Het ministerie had de regeling al op haar juridische merites goedgekeurd, waardoor de komst van de regeling voor de minister slechts nog een ‘hamerstuk’ is, aldus een insider.

Te laat

De local rule komt te laat voor het nieuwe zomerseizoen, dat vanaf april is ingegaan, maar de meeste vrachtmaatschappijen op Schiphol hadden daar in hun vliegrooster al niet meer op gerekend. Daarnaast kent de zomerdienstregeling veel minder annuleringen dan het winterseizoen en leveren de zes maanden voor de vrachtsector per saldo aanzienlijk minder op.

Bronnen rond het overleg wijzen er wel op dat de local rule op het gebied van het behoud van historische vliegrechten al snel verbeteringen kan opleveren. Zo kunnen wijzigingen in het vliegschema flexibeler en later worden doorgegeven, zonder dat het leidt tot het verlies aan historische rechten.

Strohalm

Volgens een bron op Schiphol is de de local rule geen oplossing voor het structureel tekort aan vrachtvluchten maar eerder een ‘strohalm’. Voor een permanente oplossing moet er een apart quotum voor de vrachtsector worden toegekend. Gesproken wordt daarbij over 4% van alle vliegbewegingen (500.000) op Schiphol.