Daarmee honoreerden topman Ben Smith en de zijnen de vurige wens van onder meer de ondernemingsraad, de raad van commissarissen en een groot deel van het personeel van KLM, die pleitten voor een nieuwe termijn.

Sta-in-de-weg

Elbers zou door de directie van Air France-KLM worden gezien als een lastige sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. Hij lag meermaals dwars bij plannen om de autonomie van KLM in te perken.

Elbers kwam vier jaar geleden aan het roer bij KLM als opvolger van Camiel Eurlings. Onder zijn leiding heeft de luchtvaartmaatschappij de nodige stappen gezet. Daarbij zijn onder meer winstmarges duidelijk verbeterd, terwijl er ook veel meer is geïnvesteerd. Hij vroeg daarbij wel offers van het personeel.

Nieuwe commissie

Air France-KLM richt als onderdeel van het verder versimpelen van de structuur een nieuwe commissie op van topbestuurders om de strategie van het concern te stroomlijnen. Behalve Elbers nemen Air France-baas Anne Rigail en financieel directeur Frédéric Gagey van het moederbedrijf zitting in de toplaag. De drie leggen directe verantwoording af aan Smith.

De Canadees neemt verder zitting in de raad van commissarissen van KLM. Daarmee brengt de Nederlandse maatschappij ook een offer aan het moederbedrijf. Eerder werden bestuurders uit Parijs met succes uit de raad van commissarissen van KLM geweerd. Cees ’t Hart krijgt verder zitting in de directie van het moederbedrijf. Hij vervangt Hans Smits.

Transavia

Verder wil de luchtvaartcombinatie dat onderdelen beter samenwerken. Daar valt volgens de leiding van de onderneming nog een wereld te winnen. Aan de merken KLM, Air France en Transavia wordt door het bedrijf niet getornd. Volgens de leiding wordt juist ingezet op het verder versterken van de positie van de maatschappijen op onder meer Schiphol en de Parijse luchthaven Charles de Gaulle.