Die beleidsnota, ‘vracht & logistiek voor Schiphol’, werd in april van dat jaar beloofd in de omvangrijke uitvoeringsagenda van de luchtvaartnota door de toenmalige CDA-minister Camiel Eurlings (Verkeer & Waterstaat). De luchtvrachtsector en de Tweede Kamer hebben het werkstuk echter nooit mogen aanschouwen. Na de val van het kabinet Balkenende-IV begin 2010 werd de gehele nota controversieel verklaard en verdween uiteindelijk de luchtvrachtnota twee jaar later geheel uit de actieagenda.

Die nota, die al in in 2009 aan de Tweede Kamer was toegezegd, had eigenlijk de eerste luchtvrachtvisie moeten opleveren voor het ministerie van Infrastructuur. Zo zouden de actuele ‘effecten’ van het ‘gateway-to-Europe-concept’ van Schiphol in kaart worden gebracht ‘met specifieke aandacht voor de luchtvracht en de logistieke keten’. De uitkomsten zouden beleid moeten opleveren voor de periode 2012 tot 2020, schreef Eurlings.

Geschrapt

Van die belofte kwam bitter weinig terecht. Eurlings vertrok na de verkiezingen van 2010 naar de KLM en zijn opvolger op luchtvaartgebied, partijgenoot en staatssecretaris Joop Atsma, schrapte in het eerste kabinet Rutte de geplande luchtvrachtnota gelet op de ‘vertraging’ die de uitvoeringsagenda luchtvaart had opgelopen door de val van het vorige kabinet maar helemaal.

Het beleidsstuk zou volgens Atsma niet meer ‘als op zichzelf staande nota’ naar de Tweede Kamer worden gestuurd maar een plekje krijgen in de geplande Bedrijfslevenbrief ‘Naar de top’ van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van weer een andere CDA-bewindsman, Maxime Verhagen.

Daarin zou volgens Atsma ook ‘aandacht’ worden geschonken aan de ‘specifieke kenmerken van logistiek in relatie tot luchtvracht en de mainport Schiphol’, maar dan in het kader van de economische topsector logistiek. De verantwoordelijkheid voor een apart luchtvrachtbeleid schoof de staatssecretaris daarmee door naar een ander departement.

Absoluut minimum

Die ‘aandacht’ voor de luchtvracht en Schiphol wist minister Verhagen in de beleidsbrief voor het topsectorenbeleid tot een absoluut minimum te beperken. In het stuk komen de woorden luchtvracht en Schiphol nauwelijks voor en voor de actiepunten voor de mainport in het kader van ‘goed functionerende terminals en corridors’ verwijst Verhagen doodleuk weer naar de Luchtvaartnota, waaruit het onderdeel luchtvracht juist was verdwenen.

Zo werd de toegezegde luchtvrachtnota uiteindelijk gereduceerd tot minder dan een voetnoot. Diverse vrachtexperts op Schiphol verwachten dat het luchtvrachtinitiatief van Van Nieuwenhuizen eenzelfde lot beschoren zal zijn als de nota van Eurlings. ‘Als ze het even niet weten in Den Haag, zeggen ze een onderzoek toe. Het is een excuus om geen beleid te formuleren, in de hoop dat het probleem zich vanzelf oplost.’