De verse vervoerscijfers laten daarnaast een stijging zien van de beladingsgraad met 1 procentpunt naar 60,1%. Dit werd mede veroorzaakt door een afname van de totale vrachtcapaciteit met 0,2%.

Door de betere transportcijfers over de maand september beweegt ook het vrachtvervoer van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep over de eerste negen maanden van dit jaar zich langzaam weg van de teleurstellende nulgroei. Het vrachttransport ligt nu vergeleken met vorig jaar 0,3% hoger bij een verbetering van de beladingsgraad met 0,2 procentpunt naar 59%.

Air France Cargo

Uit de onderliggende vervoerscijfers blijkt dat het vrachtvervoer bij Air France Cargo in Parijs met 6,6% toenam op een capaciteitsgroei van 4,2% in september. Bij KLM Cargo was er vorige maand sprake van tegenovergestelde beweging. Daar nam het vrachtvervoer met 2,4% af door een aanzienlijk krimp (4,3%) van de vrachtcapaciteit.

De benutting van de beschikbare vrachtruimte liet daardoor wel een positieve ontwikkeling zien van 1,3 procentpunt naar 66,4%. Ook Air France Cargo boekte een winst (+1,2 procentpunt) bij de beladingsgraad, die in Parijs rond de 54% schommelt.