Beide luchthavens zijn de enige twee vliegvelden die echt meetellen op het gebied van luchtvracht. In Maastricht werd tussen begin april en eind juni 31.000 ton goederen verwerkt. De groei van 91% werd veroorzaakt door onder meer de komst van twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen.

Schiphol

Op Schiphol werd in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 425.000 ton vrachtvolume afgehandeld, ruim 4,7% minder dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

In totaal werd op Nederlandse luchthavens 457.000 ton goederen verwerkt. Dat was 1,3% minder dan het jaar ervoor. De daling is volledig toe te schrijven aan de afname in Amsterdam.

Europa

De luchtvracht uit en bestemd voor Europa is in het tweede kwartaal sterk gedaald. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar daalde deze stroom van goederen met 8,2%. Hierbij gaat het voornamelijk om goederen van en naar niet-EU-landen.

Overige gebieden

De ontwikkeling van de vrachtvolumes van en naar andere delen van de wereld:

  • De hoeveelheid luchtvracht van en naar Noord-Amerika liet een daling zien van 5,6%.
  • De hoeveelheid vracht van en naar Azië nam af met 1%.
  • De aan- en afvoer van en naar Midden- en Zuid-Amerika groeide met bijna 12%.
  • De hoeveelheid goederen tussen Afrika en Nederland steeg met 5%.