De gemiddelde prijs voor een kilo luchtvracht vanuit de Chinese markt (Hong Kong Airport) naar Europa steeg in juli met 23,2% naar 2,76 dollar vergeleken met dezelfde maand in 2017. De Amerikaanse importeurs waren in juli 16,2% meer kwijt om een kilo Chinese export naar Noord-Amerika te krijgen. Daarbij komt de kiloprijs op deze route aan de onderkant van de 4 dollar te liggen met 3,88 dollar, een nieuw record, aldus TAC. Ook vergeleken met de maand juni was er sprake van groei op deze markt. Toen lag het kilotarief op 3,80 dollar per kilo. Vanaf Europa (ijkpunt Frankfurt Airport) stegen de vrachttarieven op Noord-Amerika nog sterker (24%) vergeleken met de juli-maand van 2017.

Zomerdip

TAC wijst er op dat normaliter de dalende volumes in de zomermaanden zorgen voor een dip in de vrachtprijzen. Dat is zeker niet het geval voor dit jaar, aldus de analist. TAC verklaart de stijgende tarieven met de ‘terughoudendheid’ van de airlines om al voor de langere termijn vrachtruimte beschikbaar te stellen aan verladers en expediteurs. ‘Zij hopen op de spotmarkt in een later stadium hogere prijzen te bedingen voor dezelfde capaciteit’, aldus TAC. Ladingaanbieders zijn daardoor gedwongen zich te committeren aan die spotmarktprijzen of naar andere slimmere manieren te gaan kijken voor het vervoer van hun tijdkritische lading.

Overigens wijzen waarnemers er ook op dat de brandstoftoeslagen ook al sinds enige tijd weer stijgen. Deze heffingen zijn niet meegenomen in de prijsindex van TAC. De totale inkoopprijs van de verladers in de luchtvrachtsector valt dus nog hoger uit.