Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Zij wijst er in de brief op dat de afwijzing van de regeling, waarbij onbenutte slots op Schiphol voor 25% zouden toevallen aan de vrachtsector als compensatie voor het eerdere verlies aan vrachtvluchten, is gebaseerd op het feit dat de verdeling van slots uit een reservepool ook gebeurt op basis van een inschatting en dit het risico met zich meebrengt dat Schiphol het maximum van 500.000 vliegbewegingen zal overschrijden.

Afgesproken maximum

‘Die inschatting betekent dat er slots gealloceerd kunnen worden die niet daadwerkelijk door luchtvaartmaatschappijen worden teruggegeven of zijn gebruikt en dus bovenop de slots komen die ten hoogste kunnen worden gealloceerd op basis van de capaciteitsdeclaratie. Hiermee ontstaat het risico van overschrijding van het afgesproken maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis tot en met 2020. Ik wil dat risico niet lopen omdat ik vast wil houden aan dit afgesproken maximum.’

De inschatting waar de minister naar verwijst, was overigens niet zo vrijblijvend als de minister in de brief suggereert. Basis daarvoor was een analyse van het gemiddeld aantal vluchten dat in de afgelopen jaren als onbenut is teruggeven door luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Deze mechaniek was door airlines op Schiphol in het kader van het compromis rond de local rule opgezet om in de praktijk vluchten ook te kunnen plannen binnen het ad hoc-systeem.

Begin mei meldde Nieuwsblad Transport al dat de stekker uit de local rule was getrokken na bezwaren door de slotcoördinator. Grootste grief was daarbij bij de dienst het risico dat Schiphol met de regeling mogelijk het maximum van 500.000 vliegbewegingen zou overschrijden. Destijds zei de woordvoerder van het ministerie in een reactie ‘dit verhaal niet te kunnen plaatsen’.

De minister laat na het afkeuringsbesluit weten dat het de luchtvaartmaatschappijen vrij staat ‘een aangepast lokale richtsnoer’ ter goedkeuring voor te leggen dat rekening houdt met haar bezwaren. ‘Dan sta ik daar welwillend tegenover en zie ik het met belangstelling tegemoet’, aldus de bewindsvrouw.

Teleurstelling

Verladersorganisatie Evofenedex zegt in een eerste reactie ‘teleurgesteld’ te zijn. ‘Niet alleen dat de local rule het niet heeft gehaald, maar ook dat het zo lang heeft geduurd totdat de minister dit besluit heeft genomen. Dat is vervelend’, zegt beleidsadviseur Rogier Spoel van de belangenbehartiger. Hij wijst er op dat Evofenedex samen met de betrokken partijen zal werken aan ‘een nieuwe versie dat de bezwaren van de minister zal wegnemen’. Volgens Spoel is het enige nadeel dat waarschijnlijk met de aangepaste versie het gehele proces opnieuw moet worden doorlopen. ‘Het wordt dan ook spannend of we dan voor het komende drukke winterseizoen de goedkeuring van de minister wel zullen hebben. We zullen er natuurlijk alles aan doen om die deadline te halen, maar veel is nog onzeker.’

Directeur Maarten van As van luchtvrachtorganisatie ACN ziet in de brief van de minister nog voldoende aanknopingspunten om alsnog een herziene versie van de local rule geaccepteerd te krijgen. ‘De stekker is er mijnsinziens dan ook maar tijdelijk uitgetrokken.’ Volgens Van As is het nu zaak ‘de brief grondig te bestuderen wat de bezwaren precies betekenen en hoe we daarmee omgaan. Daarvoor moeten we tijd nemen.’

Blauwdruk

Sommige luchtvaartmaatschappijen binnen de Coordination Committee Netherlands (CCN), het overlegorgaan van alle luchtvaartmaatschappijen en instanties op Schiphol, willen sneller schakelen. Zij hebben al deze week het eerste overleg over het afkeuringsbesluit van de minister. ‘Inzet daarbij is om zo snel mogelijk te komen tot een aangepaste local rule. De blauwdruk daarvan ligt al klaar, verzekert een bron. CCN nam eind vorig jaar het besluit over de local rule.