Dat blijkt uit een kleine passage in het jaarverslag van de luchthavengroep over 2017 dat recent bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. De waardevermindering is volgens de directie in de jaarrekening een direct gevolg van het feit dat het ‘rechtstreeks toegankelijke platform niet langer voor vrachtafhandeling gebruikt gaat worden maar voor vliegtuigopstelplaatsen’. Deze laatste term staat in luchtvaartkringen voor parkeerplaatsen. In een korte toelichting op het bericht in het eigen jaarverslag meldt een woordvoerder van de luchthaven aanvullend dat de afwaardering van de twee vrachtgebouwen verband houdt ‘met de functiewijziging’ van het aangrenzende vrachtplatform. ‘De opstelplaatsen op het Romeoplatform, dat aan deze vrachtgebouwen ligt, veranderen van functie van vrachtopstelplaatsen naar passagiers vliegtuigopstelplaatsen om de benodigde capaciteit te creëren.’

Verder wil de luchthaven geen uitleg geven over de reden achter de afwaardering. Of de kostbare functiewijziging ook verband houdt met een mogelijke verhuizing in de toekomst van de vrachtafhandelaar naar het bedrijventerrein van Schiphol Zuid-oost, blijft ook onduidelijk.

Vrachtstation 5 en vrachtgebouw 6 worden hoofdzakelijk gehuurd door vrachtafhandelaar Dnata, dat met Menzies Cargo tot de grootste vrachtafhandelaars behoort op de luchthaven. Grofweg een derde van de vrachtoverslag op Schiphol wordt afgehandeld door Dnata. Daarnaast huren WFS en Freshport ruimte in vrachtpand 6. Dnata heeft nog een huurcontract met Schiphol tot zeker 2023.

Zie verder Nieuwsblad Transport van deze week.