Dit zei de minister tijdens het luchtvaartdebat gisteren in de Tweede Kamer op vragen van de SP en de SGP waarom de local rule zo lang op zich laat wachten. De bevindingen daarvan zullen nog via een brief voor het zomerreces met de Tweede Kamer worden gedeeld.

Eerder had de recent vertrokken vrachtbaas Jonas van Stekelenburg van Schiphol in deze krant zijn verbazing uitgesproken over het uitblijven van de vrachtregeling. Anonieme bronnen in de luchtvaartsector hebben intussen aangegeven dat de slotcoördinator, belast met het toewijzen van vluchten op Schiphol, de local rule ‘praktisch en juridisch’ onuitvoerbaar acht en daarmee heeft afgeschoten.

Verladersorganisatie Evofenedex stelt in een reactie op de uitlatingen van de minister ‘verbaasd’ te zijn over deze interpretatieverschillen. ‘Immers, de local rule is uitvoerig en nauwkeurig besproken door alle betrokken luchtvaartmaatschappijen. De door KLM voorgestelde local rule werd dan ook door alle luchtvaartmaatschappijen goedgekeurd’, aldus de belangenbehartiger.

Tijdens het debat toonde SP-kamerlid Cem Lacin zich bezorgd over het uitblijven van duidelijkheid rond de vrachtregeling, waarbij een kwart van alle onbenutte vluchten automatisch toevallen aan de vrachtsector. Hij vreest voor de negatieve gevolgen als de vrachtsector niet voor het winterseizoen op Schiphol kan beschikken over extra slots.

Evofenedex zegt dat exporteurs en importeurs door de structurele terugloop van vrachtvluchten minder opties hebben om hun producten via Schiphol te vervoeren. ‘Als klant van de luchthaven leiden zij nu schade door het uitblijven van de local rule voor vrachtvluchten. Bovendien kan het uitblijven verstrekkende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. Wij roepen luchtvaartmaatschappijen, het ministerie en de slotcoördinator dan ook op om zo snel mogelijk om tafel te gaan zitten om de interpretatieverschillen weg te nemen en de local rule te implementeren.’