Een local rule voor de vrachtsector op Schiphol zal hoogstwaarschijnlijk nog niet gereed zijn voor het komend zomerseizoen (25 maart).Volgens diverse vrachtpartijen sleutelt een werkgroep van de Coordination Committee Netherlands (CCN), waarin alle luchtvaartmaatschappijen op Schiphol zijn vertegenwoordigd, nog aan de uitwerking van een definitief ontwerp van de vrachtregeling, die in hoofdlijnen in december van het vorig jaar werd aangenomen door de airlines.
De regeling is dan ook nog niet voor goedkeuring voorgelegd aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

De verwachting is dat er eerst eind februari of begin maart een uitgewerkt concept zal liggen dat na een finale goedkeuring door de CCN naar de minister kan worden gestuurd. Zij moet dan de local rule nog toetsen aan de EU-regels voor het kan worden geaccepteerd. Vervolgens moet de onafhankelijke slotcoördinator op Schiphol zorgdragen voor de uitvoering van de nieuwe regels. Ook dat vergt nog de nodige tijd, melden de bronnen.

Een belangrijk punt dat door de partijen binnen CCN momenteel nader wordt uitgewerkt, is hoe het contingent (25%) aan onbenutte vluchten, dat wordt herverdeeld onder de vrachtmaatschappijen, zal worden samengesteld opdat er een werkbaar systeem ontstaat.

Er ligt nu een principe-akkoord om dit te doen aan de hand van het aantal vluchten dat de afgelopen vijf jaar jaarlijks is geannuleerd op Schiphol. Een kwart van dat gemiddelde jaarlijkse aantal zal daarbij in een reservepot worden gestopt en aan het begin van het winter- en zomerseizoen worden verdeeld onder luchtvrachtvervoerders.

Daardoor kan de sector al rekening houden in de planning met een permanent extra aantal vrachtvluchten. Indien er door weersomstandigheden vluchten uitvallen, komt er ook een extra ad-hoc. Uit deze pot krijgt de vrachtsector 4% toegewezen. Dat komt grofweg overeen met het aandeel dat de vrachtsector heeft in het totaal aan vluchten op Schiphol.

Diverse vrachtmaatschappijen zeggen met de vertraging te kunnen leven. ‘Belangrijk is dat er een local rule is voor het nieuwe winterseizoen van 2018/2019. Voor het komend zomerseizoen hebben de meeste vrachtbedrijven hun vluchten al toegewezen gekregen.Daarbij komt dat in de zomer minder vluchten door weersomstandigheden worden geannuleerd en er veel minder extra vluchten zijn te herverdelen.’

De local rule, waarbij een kwart van de niet benutte slots (vliegbewegingen) toevalt aan de vrachtmaatschappijen, moet het bedrijfsleven op Schiphol extra ruimte geven. De branche verloor eind vorig jaar een groot aantal slots doordat Schiphol het plafond van 500.000 vliegbewegingen naderde. Deze schaarste aan capaciteit zorgde voor een scherper handhavingsbeleid waardoor veel vrachtmaatschappijen hun historische rechten op de luchthaven verloren.

Eerder deze week drongen de belangenorganisaties Evofenedex, ACN en TLN bij minister Van Nieuwenhuizen aan op een snelle goedkeuring van de local rule zodat de regeling nog voor het begin van het nieuwe zomerseizoen kan worden ingevoerd. Zij vrezen anders dat de afname van het vrachtvluchten (in december met 13%) op Schiphol doorzet tot de herfst van 2018 met als gevolg grote schade voor de sector.

De local rule werd gisteren in het algemeen overleg over Schiphol in de Tweede Kamer niet behandeld. Minister Van Nieuwenhuizen zegde wel op vragen van de SP toe op zoek te gaan naar ‘meer permanente oplossingen’ voor de problemen met de vrachtvluchten ‘anders keren die voortdurend terug’. Zij kijkt daarbij onder meer naar een andere en hogere prioritering van de vrachtvluchten in het toekomstige selectiviteitsbeleid voor de luchthaven. Dit moet dan wel getoetst worden aan de EU-regels, voegde zij eraan toe.