De samenwerkingsovereenkomst is gisteren getekend en moet ten goede komen aan de kwaliteit van de opleidingen, de studenten en het bedrijfsleven.

De samenwerking betreft de opleidingen Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor en Luchtvaartdienstverlening, die door beide onderwijsinstellingen worden aangeboden. Afspraak is dat het STC zich per het nieuwe schooljaar zal concentreren op de eerste twee opleidingen, terwijl het Albeda zich toespitst op de luchtvaartdienstverlening.

Die verdeling van is gebaseerd op de sterke kanten van de twee colleges. Het Albeda College heeft momenteel 407 studenten Luchtvaartdienstverlening en 175 die één van de betreffende opleidingen Logistiek volgen, terwijl STC Group 135 mbo-studenten heeft die de opleiding Luchtvaartdienstverlening en 845 die een Logistieke opleiding volgen.

‘Het Albeda heeft een sterke positie als het gaat om opleiden van luchtvaartdienstverleners’, zegt Albeda-voorzitter Ron Kooren. ‘De opleiding beschikt over mooie faciliteiten, waaronder het Aviation Training Center, waar studenten beschikken over faciliteiten die de werkelijkheid benaderen zoals een eigen vliegtuig.’ Ook is er recent al een samenwerking met Rotterdam The Hague Airport opgestart. Het STC zet met een Living Logistics Lab in de Waalhaven ondertussen sterk in op vernieuwing en innovatie in de logistiek.

Naast de uitwisselingen van opleidingen is ook afgesproken de keuzedelen Logistiek en Ondernemen samen te ontwikkelen en gezamenlijk subsidie aan te vragen voor een nieuwe module, ‘Warehouse of the Future’.