Belangenorganisaties als ACN en TLN maken zich zorgen of er bij de slotcoördinator van Schiphol wel voldoende capaciteit beschikbaar is om de nieuwe local rule voor de vrachtsector goed uit te voeren.‘De personele bezetting op dit bureau is beperkt, terwijl de rol van slotcoördinator in het toewijzen van capaciteit in tijden van slotschaarste op Schiphol steeds belangrijker en complexer wordt. Snelle invoering van de local rule mag niet in gevaar komen door de beperkte middelen van de slotcoördinator’, aldus de logistieke belangenbehartigers.

De local rule, waarbij een kwart van de niet benutte slots (vliegbewegingen) toevallen aan de vrachtsector, moet nog worden goedgekeurd door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Medio december van het vorig jaar ging de luchtvaartsector op Schiphol akkoord met de regeling. De belangenbehartigers dringen er nu bij de minister op aan niet te lang te wachten met de goedkeuring van de local rule en de regeling nog vóór het begin van het nieuwe zomerseizoen (25 maart) in te voeren. Anders vrezen zij dat de afname van vrachtvluchten (in december met 13%) doorzet tot de herfst van 2018 ‘met als gevolg grote schade voor de sector’ .

De Tweede Kamer behandelt donderdag de local rule.