Dat blijkt uit de laatste jaarrekening van de afgeslankte KLM-vrachtdochter dat in het najaar van 2017 bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Een jaar eerder was er nog sprake van een verlies van ruim dertien miljoen euro.

Martinair rondde in het verslagjaar 2016 een stevige krimp van de vrachtvloot af waardoor zes MD11F en ruim vijftig vrachtpiloten verdwenen. De vrachtmaatschappij is met vier vrachtjumbo’s (B747-400F’s) als zogeheten ACMI-operator nog actief voor het moederbedrijf KLM op vrachtroutes naar Afrika en Zuid-Amerika en krijgt daarvoor een vaste transportvergoeding. In 2016 leverde dat een omzet op van 308 miljoen euro tegen 471 miljoen euro in 2015. Daarin zijn ook nog de activiteiten van de zusterbedrijven Regional Jet Center en de vliegschool in Lelystad Airport verwerkt.

Het sterk verbeterde resultaat is enigszins geflatteerd, blijkt verder uit het jaarverslag. Zo is een bedrag van 14,1 miljoen euro aan het resultaat toegevoegd dat afkomstig was uit een reservering van moederbedrijf KLM voor een kartelboete (29 miljoen euro) van de EU. Die boete, waartegen KLM beroep had aangetekend, is na tussenkomst van de Europese Rechtbank verlaagd naar 15 miljoen euro. Het verschil is nu bijgeschreven in de boeken van Martinair.

Deze donatie van het moederbedrijf zorgt er mede voor dat financiële positie van het vrachtbedrijf met veertig miljoen euro weer aanzienlijk positief is. In 2015 sloot Martinair het fiscale jaar af met een negatieve balans van bijna 1 miljoen euro. Daarnaast profiteerde Martinair in het verslagjaar 2016 van aanzienlijk lagere personeelskosten (59 miljoen euro tegen 116 miljoen euro in 2015) en werd er veel minder afgeschreven op de verouderde MD11F’s (11,8 miljoen tegen 27 miljoen euro in 2015). In totaal is er tussen 2014 en 2016 bijna 65 miljoen euro versneld afgeschreven door Martinair op de waarde van de MD11F’s. Uit het jaarverslag blijkt verder dat de verkoop van de oude MD11F’s in 2016 voor de sloop Martinair 6,4 miljoen euro opleverde.

Uit de jaarrekening blijkt verder dat er bij Martinair en moederbedrijf KLM ‘geen plannen bestaan’ voor een uitbreiding of vernieuwing van de vrachtvloot nu het weer goed gaat in de internationale luchtvrachtmarkt. ‘De belangrijkste doelstelling blijft om onze kapitaalpositie te versterken en de schulden af te bouwen’, aldus algemeen directeur Marcel de Nooijer en financiële man Rob Hougee van Martinair. Beide directieleden zijn overigens in dienst van moederbedrijf KLM en niet Martinair, dat na de afbouw van de vrachtvloot nog 476 medewerkers telt, waaronder 112 vrachtpiloten. In 2015 was dat aantal nog 566.

Meer hierover in Nieuwsblad Transport van volgende week.