Een besluit over uitbreiding van het aantal vluchten op Schiphol komt pas in 2020. De eventuele groei lijkt vooralsnog niet groter te worden dan 10%.


De huidige grens van het aantal toegestane vluchten staat op 500.000. Dat aantal bereikt de luchthaven al bijna. Schiphol zou graag zien dat het aantal wordt uitgebreid, maar dat zit er voorlopig niet in, schrijft het Haarlems Dagblad. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil vasthouden aan een akkoord dat in 2008 is gesloten met bewoners en overheden.

De bewindsvrouw zou graag zien dat de komende jaren worden gebruikt om de veiligheid op de luchthaven te verbeteren. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moeten diverse procedures op Schiphol verbeteren, voordat groei zou moeten worden toegestaan. Zodra extra maatregelen zijn genomen, wil de minister eerst een evaluatie hiervan. Pas daarna kan eventuele groei van het aantal vluchten plaatsvinden. Het zou dan vooralsnog gaan om een uitbreiding van 50.000 extra vluchten.