Een grote meerderheid van de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol heeft donderdag gekozen voor een aangepaste local rule voor de vrachtmaatschappijen.


De nieuwe regeling, een initiatief van de KLM, komt er grofweg op neer dat van de teruggegeven slots (start- en landingsrechten) in het seizoen een kwart naar de luchtvrachtsector gaat. De rest valt toe aan de passagiersmaatschappijen op Schiphol. Bij de toewijzing wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst.Binnen het winter-en zomerseizoen worden kortere periodes aangewezen waarin de restcapaciteit zal worden verdeeld. Zo wordt ook ingespeeld op de dynamiek binnen de vrachtsector.

Aangezien de vrachtvluchten maar 3,5% van alle vliegbewegingen uitmaken op Schiphol biedt de aangenomen local rule voldoende ruimte aan de vrachtmaatschappijen om alsnog een groot deel van de oude dienstregeling op Schiphol uit te voeren. Aan het begin van het winterseizoen (1 november) verloren de maatschappijen door capaciteitsgebrek en een strengere handhaving bij de slottoewijzing een deel van de historische start-en landingsrechten op de luchthaven.

Het voorstel voor een local rule van de luchthaven Schiphol om alle onbenutte slots op de luchthaven met prioriteit aan de vrachtsector toe te kennen, kreeg vandaag geen meerderheid. In oktober van dit jaar was een vergelijkbaar voorstel van vrachtkoepel ACN al weggestemd.

De aangenomen local rule moet nog door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) worden geaccepteerd. Zij heeft eerder al aangegeven dit te zullen doen indien de nieuwe local rule niet in strijd is met de EU-regels. Die toetsing moet nog gebeuren.

Als onderdeel van de alternatieve local rule heeft KLM ook voorstellen gedaan om het ‘onnodig verlies’ van historische vliegrechten op Schiphol tegen te gaan. Vooral de vrachtmaatschappijen verloren veel van die rechten voor het lopende winterseizoen omdat door het ad hoc karakter van de industrie niet 80% van de vluchten binnen het tijdvenster van de afgegeven slot kon worden uitgevoerd. Knelpunten voor die vertragingen waren daarbij volgens de KLM ‘verandering van vluchtnummer, routes en andere verstoringen buiten de verantwoordelijkheden van luchtvaartmaatschappijen om’.

Er komt verder ook een kleine reservepot aan slots voor onvoorziene operationele situaties op Schiphol. Vrachtmaatschappijen kunnen daar bijvoorbeeld een beroep op doen als een vlucht is omgeleid.