De mondiale luchtvrachtexpeditie is met het oog op het drukke winterseizoen al bezig om extra capaciteit in te kopen bij luchtvaartmaatschappijen.


Via zogeheten block-space agreements (bsa’s) maar ook via de huur van complete vrachtvliegtuigen (ACMI) zoeken de grote agenten naar gegarandeerde ‘uplift’ de komende maanden. Niemand wil achter het net vissen want de zogeheten spotmarkt is voor de expediteurs sinds vorig jaar gevaarlijk terrein geworden waar prijzen snel omhoog kunnen schieten door het gebrek aan vrachtruimte. Vorig jaar zorgde dat voor flink hogere kosten bij de vrachtbemiddelaars zonder dat de rekening kon worden doorgeschoven naar de verladers, die via lange termijncontracten de logistiek slim hadden ingekocht bij de expediteurs. Deze dichtgetimmerde contracten lieten nauwelijks ruimte aan de expediteurs om nog eens tariefsverhogingen door te belasten aan de klant.

Wat de expediteurs nu vooral willen is gegarandeerde vrachtruimte tegen vaste prijzen. Dat daarvoor een premium moet worden betaald, wordt op de koop toegenomen. Of ze daar ook in zullen slagen is een tweede. De luchtvaartmaatschappijen hebben ook bijgeleerd de laatste jaren en verkopen hun huid tegenwoordig zo duur mogelijk. Speculeren op flinke tariefsverhogingen in de adhoc-markt hoort daarbij. Airlines hebben er dan ook geen belang bij om alle vrachtruimte al direct weg te geven. Dat levert nu een beetje een kat-en muisspel op in de luchtvrachtmarkt.

Een expediteur die zich grote zorgen maakt is Panalpina. Niet alleen is de vrachtcapaciteit op de drukke routes tussen Azië en Europa beperkt, maar ook kampen de grote luchthavens zoals Schiphol met een acute slotschaarste voor vrachtvluchten. Uitwijken naar andere vliegvelden betekent hogere kosten en een verstoring van de logistieke keten in het naderend piekseizoen. Daarbij komt dat de expediteurs niet op elke Europese luchthaven over eigen filialen beschikken. Dat maakt Brussels Airport ook zo populair als alternatief voor Schiphol: de meeste expediteurs hebben op beide luchthavens wel een filiaal. Luik Airport is op dat terrein minder geliefd onder de expediteurs.

Panalpina heeft zich volgens topman Stefan Karlen goed voorbereid op de naderend drukte. Zo zijn er honderd chartervluchten ingekocht, meer bsa’s afgesloten en wordt meer gebruik gemaakt van alternatieve luchthavens in Europa. Het fijnmazige wegvervoernetwerk in Europa moet dan zorgen voor een snelle bezorging bij de klanten. Via dit noodverband is 85% van de beoogde vrachtcapaciteit ingevuld, stelt Panalpina. De overige 15% hoopt de Zwitserse expediteur in te vullen op de spotmarkt.

Concurrent K+N heeft min of meer hetzelfde gedaan nadat de vraag naar capaciteit over het derde kwartaal van dit jaar met 20% was gestegen. De netwerkexpediteur zet vooral in op ACMI-contracten voor de Chinese importmarkt. Het kan daarbij dagelijks beschikken over een extra vrachtcapaciteit van rond de 800 ton, vergelijkbaar aan zeven vrachtjumbo’s. Ook DHL en Dachser hebben extra maatregelen aangekondigd waaronder de inkoop van meer chartervluchten om dit najaar niet te veel afhankelijk te zijn van de adhoc-markt.