Topman Jos Nijhuis (60) van Schiphol treedt verrassend al in het eerste kwartaal van volgend jaar terug bij de luchthaven.


Nijhuis had vorig jaar nog voor twee jaar bijgetekend en zou eerst begin 2019 vertrekken. De luchthavenbaas zegt nu vroegtijdig ‘het stokje’ over te dragen zodat zijn opvolger op tijd aan de slag kan. ‘Er ligt nu een regeerakkoord van het nieuwe kabinet, dat duidelijk richting geeft aan de verdere toekomst van Schiphol’, zo verklaart de voormalige topman van accountant PwC.

Nijhuis zal nog de rest van 2018 nog wel voor de Schiphol Group beschikbaar blijven. Inmiddels is door de raad van commissarissen een wervingsbureau ingeschakeld om een nieuwe president-directeur te vinden. Daarbij werd al eerder de naam van de vertrekkende minister Melanie Schutz van Haegen (Infrastructuur) genoemd. Zij heeft al eerder een uitstap gemaakt in het bedrijfsleven bij zorgverzekeraar Achmea.

Nijhuis volgde in 2009 Gerlach Cerfontaine op. Hij zat toen al een jaar in de directie van Schiphol. Eerder werkte hij 22 jaar voor accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PWC), waar hij uitgroeide tot bestuursvoorzitter.
Onder zijn bestuur groeide het aantal passagiers op Schiphol van jaarlijks ongeveer 43 miljoen tot ruim 63 miljoen vorig jaar, terwijl op vrachtgebied nieuwe overslagrecords werden behaald met bijna 1,7 miljoen ton.

Er was ook kritiek op Nijhuis. Onder meer van homecarrier KLM, dat vond dat de topman te veel ruimte gaf aan de prijsvechters op Schiphol. In de vrachtsector was hij hoofdzakelijk onzichtbaar de afgelopen negen jaar. Zo mengde hij zich niet in het publieke debat rond de afbouw van de vrachtvloot van Martinair op Schiphol. Hetzelfde gold voor de recente vrachtstop op de luchthaven die volgens de sector deels is toe te schrijven aan het beleid van Nijhuis om meer budgetvluchten te accommoderen op Schiphol. Op het prioriteitenlijstje van mainportgebonden vliegverkeer zakte de vrachtsector ook enkele posities.

De opvolger van Nijhuis krijgt meteen een aantal belangrijke dossiers voor de kiezen. Zo moeten in 2018 onderhandelingen over de toekomstige luchthavengelden plaatsvinden. Verder is er nog veel werk aan de winkel om met omwonenden en andere belanghebbenden afspraken te maken over de verdere ontwikkeling van Schiphol en Lelystad Airport. De laatste regionale luchthaven moet vanaf april 2019 een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen.

Gelijktijdig moet er ook een permanente oplossing komen voor de vrachtvluchten op Schiphol. De vrees bestaat dat de luchthaven zonder gewijzigd beleid volgend jaar zeker 20% van de vrachtvluchten zal verliezen en afzakt naar een vierde plek in Europa op vrachtgebied.