Vanwaar dit optimisme? De slots, de vliegbewegingen, zijn toch al vergeven voor het komende winterseizoen en de grote vrachtmaatschappijen hebben maar de helft van de gevraagde vluchten gekregen.
Hoewel het kort dag is, geven wij niet op. Met pessimisme bereik je niets. Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur gezegd dat de polder het moet oplossen, maar wij vinden dat de politiek hier nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Mensen moeten daar opstaan in het belang van Nederland en de luchtvrachtsector.

Er is wel haast.
We kunnen niet in één of een paar weken zaken voor elkaar krijgen. We hebben dan ook als sector een traject voor de korte termijn, waarbij wij voor de komende winter vanaf 1 november de schade zo klein mogelijk proberen te houden voor onze leden. Daarnaast kijken we ook naar de lange termijn na 2020. Hoe gaan we straks om met de schaarste op Schiphol, want groei van de huidige 500.000 vliegbewegingen naar 650.000 of meer zit er echt niet in. Er moet gewoon een beter verdeelmodel komen op Schiphol voor de sector, anders gaat de luchtvracht hier kapot.

Het is twee voor twaalf, maar de wedstrijd is nog niet gelopen.

En voor die korte termijn?
Voor dit winterseizoen willen wij dat van de teruggegeven slots van maand tot maand zo veel mogelijk aan de vrachtsector toevalt. Daarnaast opteren wij voor een ‘local rule’ voor vracht op Schiphol waarbij de vrachtmaatschappijen een voorkeursbehandeling krijgen. Dat is om de komende tijd uit te zingen. Het moet voor verlichting zorgen.

Dijksma wil ACN en de vrachtsector wel steunen met een aparte vrachtregeling, maar maakt het afhankelijk van goedkeuring van de Coordination Committee Netherlands (CCN), het overlegorgaan van carriers op Schiphol, waar de passagiersmaatschappijen de overhand hebben. Dat gaat dus nooit lukken.
Weet je dat ik vóór dit probleem met het tekort aan vrachtslots op Schiphol nog nooit van die club had gehoord? Zo leer je ook weer wat. Wij vinden dat er wat moet gebeuren aan het mechanisme van slottoekenning op Schiphol. Nu is er langzaam sprake van een verdringing van de vracht bij het aanwijzen van vluchten op Schiphol. De passagiersmaatschappijen vormen binnen CCN een grote meerderheid. De vrachtmaatschappijen worden dan ook weggestemd en dat zorgt ervoor dat de sector uiteindelijk in de marge verdwijnt op Schiphol, als we niet oppassen. Daar moet echt verandering in komen, anders hebben wij een groot probleem op Schiphol en in Nederland.

Wat als de staatssecretaris zich toch gaat verschuilen achter een negatief besluit van het CCN?

Wij hebben juridisch onderzoek laten doen en het ministerie kan dit zelf beslissen. Wij roepen haar dan ook op hier haar verantwoordelijkheid te nemen.

Anders stappen jullie naar de rechter?
We sluiten dat zeker niet uit, maar ik wil daar nog niet op vooruitlopen. We onderzoeken juridische stappen tegen de staatssecretaris zoals we alle opties onderzoeken. Wij zijn ook in gesprek met de vakbonden, want meer dan duizend banen staan op het spel op Schiphol. Het is een beetje Stratego, met steeds weer nieuwe elementen. Zo zijn wij ook blij met de druk van de verladers. Die hulp is erg goed. Centraal staat bij ons als ACN het maximaliseren van de kans om de vrachtvluchten voor Schiphol te behouden. Daar zetten wij ons voor in.

Maastricht Aachen Airport heeft al aangeboden om de vrachtmaatschappijen op Schiphol te helpen. Er is daar nog veel ruimte.
We steunen zeker het initiatief van Maastricht, maar het is niet de oplossing voor ons probleem. Het is eerder de druppel op de gloeiende plaat.

Hadden jullie de problemen met de vrachtslots niet zien aankomen?
Nee. We hebben als bedrijfstak de gevolgen onvoldoende beseft. Schiphol heeft eerder dit voorjaar ook aangegeven dat er voor dit najaar nog voldoende ruimte was om het bestaande aantal vrachtvluchten voor het winterseizoen te kunnen onderbrengen. Iedereen is dan ook in de zomer op vakantie gegaan met de gedachte dat we nog voldoende tijd hadden voordat de schaarste aan vliegbewegingen gevolgen zou hebben voor de luchtvrachtsector. Daarnaast zijn de expediteurs (Aris is in het dagelijks leven Europees directeur van expediteur C.H. Robinson, red.) niet bezig met vrachtslots. Daar staan ze toch min of meer buiten terwijl ze op basis van de verwachtingen stevig hebben geïnvesteerd op Schiphol in onder meer personeel en loodsen. Zij zijn ook verrast wat er hier nu op Schiphol gebeurt. Die bezorgdheid dringt nu ook door bij bijvoorbeeld mijn hoofdkantoor in de VS. Die laten straks hun belangrijke consolidaties niet meer via Schiphol maar via Luik lopen. De markt beweegt dan ook al en het wegvloeien van lading is begonnen.