Lufthansa Cargo schroeft het komend winterseizoen de vrachtprijzen met 5 tot 10% op, maar op de drukke vrachtroutes zoals China en Zuid-Amerika zal het ‘beduidend meer zijn’.


Dat zegt het 46-jarige directielid Alexis von Hoensbroeck van Lufthansa Cargo. De manager, die ook eindverantwoordelijk is voor de productontwikkeling bij de Duitse vrachtmaatschappij, ziet de tariefsverhoging als een noodzakelijke maatregel, nadat de vrachtmaatschappijen twee jaar lang ‘onder extreme prijsdruk’ stonden door de overcapaciteit in de markt en het geringe ladingaanbod.

‘Wat we hier zien, is slechts de terugkeer naar een te rechtvaardigen prijsniveau. Voor de expediteurs en verladers betekent deze verhoging wel dat een relatieve lange periode van dalende prijzen ten einde is.’
Voor expediteurs is het dan ook slecht nieuws, maar volgens Von Hoensbroeck gaat het ook deels om krokodillentranen. ‘Zij roepen nu dat ze tariefsverhogingen niet meer kunnen doorberekenen aan de klanten waarmee ze langdurige contracten hebben afgesloten, maar jarenlang hebben ze geprofiteerd van prijsverlagingen, terwijl de tarieven in de jaarcontracten met de verladers toen niet naar beneden werden bijgesteld.’

Von Hoensbroeck wijst er verder op dat er ‘nog meer ruimte’ is voor prijsverhogingen het komend jaar. Expediteurs kunnen daar in de onderhandelingen met hun verladers dan ook alvast rekening mee houden, laat hij doorschemeren.

Lufthansa Cargo zegt dat de 10% hogere inkomsten hard nodig zijn om te blijven investeren in het eigen vrachtproduct. Een hogere winstmarge is daarbij ‘het beste middel’ om bij de holding investeringsgeld los te krijgen voor de modernisering van de vrachtvloot, die voor een groot deel bestaat uit twaalf oude MD11F’s naast vijf B777F’s.

Ofschoon de MD11F’s volgens Von Hoensbroeck als ‘goede vrachtvliegtuigen’ nog lang niet zijn afgeschreven blijven ze in de ‘economische bedrijfsvoering’ ver achter bij de moderne B777F’s. ‘Als wij dan ook de MD11F’s willen vervangen met bijvoorbeeld de B777F’s praten wij over een investering van miljarden. Daarnaast is er ook behoefte aan de modernisering van onze infrastructuur op Frankfurt Airport. De bouw van ons coolcenter is nog maar het begin voor andere bouw-initiatieven’, voegt hij eraan toe.

Limiet
Voor het komend winterseizoen kan Lufthansa Cargo de vraag naar extra vrachtcapaciteit nauwelijks aan. ‘We kunnen aanzienlijk meer vrachtruimte vullen als we ter beschikking hebben op de bestaande vrachtvloot. De productiviteit van de zeventien freighters is tot de uiterste limiet opgevoerd’, zegt hij. ‘Theoretisch zouden wij extra capaciteit kunnen inhuren bij derden, maar de vliegtuigmarkt is helaas nu grotendeels leeggeveegd.’
De grote vraag naar luchtvrachtcapaciteit, die de markt al sinds de herfst van 2016 in zijn greep heeft, zal volgens de Lufthansa-directeur voor komend winterseizoen nog wel aanduren. Over het verdere verloop durft hij geen voorspellingen te doen. Een verklaring voor de vrachthausse heeft de manager daarbij niet, maar wel een vermoeden. ‘Die moeten we toch zoeken in de containervaart. Daar is na een periode van consolidatie de capaciteit afgenomen. Dat heeft weer geleid tot tariefsverhogingen en een tekort aan beschikbare ruimte bij de rederijen. Daardoor is aanbod uit de zeevrachtsector naar onze branche verhuisd. Een half procent minder zeevracht levert daarbij voor onze sector 30% meer volume op. Zo liggen de verhoudingen een beetje. Ik verwacht ook niet dat dit effect snel zal verdwijnen in de markt.’

Volgens Von Hoensbroeck kan de belly-capaciteit een rol spelen om de huidige kloof tussen vraag en aanbod in de luchtvrachtmarkt te dichten, maar zijn er ook beperkingen aan deze vrachtruimte. ‘De belly-capaciteit is de ruggengraat van ons bedrijf, maar een deel daarvan vliegt naar plaatsen waar geen verlader naartoe wil met zijn vracht. Daarnaast worden de grote vrachtroutes nog steeds gedomineerd door de vrachtvliegtuigen. Zo wordt op Frankfurt Airport 60% van het volume op vrachtvliegtuigen vervoerd. Dat marktaandeel is de laatste tijd niet afgenomen, maar stijgt juist. Dat de freighters door de vrachtruimte op passagiersvliegtuigen zal worden vervangen, zie ik tenminste op de grote vrachtroutes van de wereldhandel niet gebeuren.’
Lufthansa heeft vrachtallianties afgesloten met drie partijen: ANA (Japan), Cathay Pacific (Hongkong) en het United Airlines (VS) om de capaciteit en het aantal bestemmingen uit te breiden. De joint venture met United staat daarbij nog steeds in de startblokken en zal eerst volgend jaar vorm krijgen, aldus Von Hoensbroeck. Hij verwacht verder dat zich de komende tijd geen nieuwe partners zullen aandienen.

Lufthansa werkt verder aan het direct online boeken van lading. Het grote probleem daarbij is nog steeds dat de prijzen afzonderlijk van de boeking moeten worden opgevraagd. ‘We gaan dat nu aanpassen aan de manier die we al jaren kennen in het passagiersvervoer. Ook de uitruil van vrachtdata kan beter.’