Lufthansa Cargo en haar zustermaatschappijen zagen het vrachtvervoer over de maand juli met 8,4% toenemen.


Rond 90% van dit vervoer wordt door de vrachtdivisie van Lufthansa afgewikkeld.
De beladingsgraad ontwikkelde zich voor de Duitse vrachtvervoerder ook positief. Die kwam uit op 67,2%, een stijging van 4,3 procentpunten vergeleken met juli 2016.

De verbetering van de beladingsgraad wordt toegeschreven aan de stijgende marktvraag en de licht gestegen vrachtcapaciteit (1,4%).