De Vlaamse regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen mogen voortaan zelf hun tarieven en tariefvoorwaarden bepalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.


Totnogtoe bepaalde de Vlaamse minister voor mobiliteit onder welke voorwaarden en tegen welke tarieven de regionale luchthavens diensten aan derden mochten verlenen. Dat had vooral te maken met de beheerstructuur van de regionale luchthavens. Die hadden het statuut van ‘diensten met afzonderlijk beheer.’

In de nieuwe beheersvorm ressorteert elke luchthaven onder een luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) en een luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM). De voorwaarden en de modaliteiten van de commerciële uitbating worden bepaald door de concessieovereenkomst tussen de respectievelijke LOM en LEM. De concessieovereenkomsten bepalen dat de LEM’s Antwerpen vrij zijn om geheel naar eigen inzichten om de tarieven, prijzen, vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor bij de uitbating van de luchthaven aan derden geleverde diensten en prestaties vast te leggen.