Schenker, de expeditiedochter van de Deutsche Bahn heeft eind vorig jaar een claim ingediend van 890 miljoen euro tegen een zevental airlines in de VS, waaronder KLM en Martinair. De Duitse expediteur eist dat bedrag als vergoeding voor de financiële schade die het zegt te hebben geleden van de prijsafspraken op het gebied van luchtvrachttoeslagen in de VS door deze maatschappijen. Het gaat daarbij om kartelfraude die de zeven bedrijven tussen 2000 en 2007 hebben gepleegd.

Twee gedaagde luchtvaartmaatschappijen, Cargolux en All Nippon Airways, wijzen in een eerste verweer in de VS de vordering niet af maar verzoeken de Amerikaanse rechtbank de claim niet te behandelen omdat Schenker een buitenlands bedrijf is en zijn juridisch heil in de eerste plaats in het thuisland Duitsland moet zoeken. Ook een groot deel van de bewijslast tegen de luchtvaartmaatschappijen zou ook in Europa zijn vergaard en niets met de VS hebben te maken. Daarnaast betogen de advocaten van de twee luchtvrachtvervoerders dat Schenker juist de VS heeft gekozen omdat claims daar nu eenmaal sneller juridisch worden gehonoreerd.

Het Australische Qantas, dat ook in de VS door Schenker wordt aangeklaagd, volgt een geheel andere tactiek en zegt dat de Duitsers gewoon te laat zijn en de kartelzaak nu verjaard is. Een claim had uiterlijk op 1 juni 2014 moeten zijn ingediend, aldus de advocaten van Qantas.

Air France, KLM en Martinair staan ook in de beklaagdenbank in de VS, maar onduidelijk is of zij de andere airlines in hun verdediging zullen volgen of alsnog aansturen op een schikking met de Duitse expediteur.

Schenker heeft ook in Europa een claimzaak aangespannen tegen elf luchtvaartmaatschappijen. Die zaak dient voor een rechtbank in Keulen. In totaal wil Schenker een bedrag van 1,76 miljard euro zien van Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines, Swiss Airlines, Cargolux, SAS, Air Canada, Cathay Pacific, Japan Airlines, LAN Airlines en Qantas. Deze rechtszaak loopt sinds december 2013, maar voorlopig is er nog weinig voortgang.

Schenker heeft lange tijd gehoopt te komen tot een schikking met de diverse luchtvaartmaatschappijen die door de kartelautoriteiten in de VS en Europa al zijn veroordeeld voor prijsafspraken. Daarom heeft de expediteur eerst vrij laat rechtszaken aangespannen tegen de airlines.

Opvallend detail is dat Schenker zelf in 2011 schuld heeft bekend in een vergelijkbare kartelzaak met andere expediteurs in de VS en een boete heeft betaald van 3,5 miljoen dollar.