‘Het is een lang verwachte stap in de goede richting die transparantie geeft’, aldus voorzitter Rodolfo Sagel van het Airfreight Institute van de FIATA.

De afgelopen weken hebben Emirates Sky Cargo en Qatar Airways Cargo uit de Golfregio aangekondigd de toeslagen bij het oud vuil te gaan zetten en te komen met een vereenvoudigde tarievenstructuur gebaseerd op all-in prijzen. De sterk groeiende Arabische luchtvrachtmaatvervoerders dagen daarmee min of meer de gevestigde orde in de internationale luchtvrachtindustrie uit hetzelfde te doen. Air France-KLM Cargo heeft al aangegeven de plannen van Emirates nader te bestuderen. Daarnaast wordt naar andere alternatieven gekeken, zegt topman Erik Varwijk van de Frans-Nederlandse vrachtmaatschappij. Andere maatschappijen doen er voorlopig nog het zwijgen toe.

Volgens Sagel is de kritiek op het oude systeem van brandstof-en veiligheidstoeslagen de laatste maanden sterk toegenomen sinds de olieprijzen zijn gehalveerd. Daarnaast zijn de heffingen onderdeel van een complex prijzengebouw waaruit ‘maar heel moeilijk’ een eindprijs voor het luchtvrachttransport kan worden gedistilleerd, zegt de voorzitter.