Het 8-jarige vrouwtje Tian Tian en het even oude mannetje Yang Guang worden vervoerd in speciale ‘custom-built’ containers en de vlucht vindt plaats onder de naam ‘FedEx Panda Express’. In Edinburg staat FedEx klaar met een voertuig om de ‘VIP’s’ (Very Important Pandas) naar de dierentuin van Edinburgh te vervoeren.

Tian Tian en Yang Guang worden geacht in Edinburgh Zoo een liefdesnestje te bouwen en voor nageslacht te zorgen. Ze zijn onderdeel van een programma dat erop is gericht om uitsterven van de pandabeer te voorkomen. Kenners schatten dat er nog maar zestienhonderd pandaberen in het wild leven.