De IATA constateert dat als gevolg van de financieel-economische crisis er niet alleen minder vrachtaanbod is, maar dat er ook nog steeds sprake is van een verschuiving van luchtvracht naar het goedkopere zeetransport.