De daling over de maand oktober wordt door de directie van de HKIA vooral toegeschreven aan de afname van het Chinese exportvolume naar de VS en Europa. Deze goederenstromen namen met meer dan 10% af. Ook zat de klad in de importstromen en het transitoverkeer, waar Hong Kong Airport een afname zag van respectievelijk 8 en 10%.