In plaats van de vooropgezette toename van de eenheidsopbrengst van 7,9 procent, is nu een wat meer bescheiden 7,0 procent naar voren geschoven. Voor 2011 gaat IATA uit van een toename van de vraag met 5,5 procent in het cargosegment. Aan de eenheidsopbrengst zal niet veel veranderen. Wat de sector in zijn geheel betreft, heeft IATA zijn winstprognose voor 2010 verhoogd van 8,9 miljard dollar in september, tot 15,1 miljard nu. De marge blijft laag, met 2,7 procent.