In het tweede halfjaar van 2008 leken de ict-investeringen fors terug te vallen als gevolg van de economische crisis, maar in 2009 blijken veel van deze plannen alsnog te zijn uitgevoerd. Dat blijkt uit de Automatiseringsenquête 2009 van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Vooral bedrijven waarbij automatisering deel uitmaakt van een strategisch plan gaan door met investeren. ‘De grote lijn vertoont een toename van het gebruik van ict binnen de markt’, zegt Leopold Jonkman, consultant ict en logistiek bij de wegvervoerorganisatie. Maar hij vermoedt dat de automatisering in de komende tijd veel sterker zal gaan toenemen. Jonkman: ‘Ik ben benieuwd naar de ontwikkeling over het komende jaar, omdat leveranciers aangeven dat de handel een beetje stil ligt.’

Er blijkt langer te worden onderhandeld en partijen schuiven een beslissing vaak voor zich uit. Maar op een aantal gebieden signaleert TLN beweging, vooral op het gebied van boordcomputers en handbediende apparatuur. Het onderzoek bevat dan ook enkele opmerkelijke groeicijfers. Zo is het gebruik van uitleesapparatuur en software voor de digitale tachograaf onder de bedrijven die aan het onderzoek hebben meegedaan in een jaar tijd gestegen van 62 naar ruim 81 procent.

Groei is ook te zien bij het gebruik van transportmanagementsystemen (tms). Een op de drie respondenten beschikt inmiddels over zo’n geïntegreerd systeem voor het beheer van het transport. Vorig jaar was dat nog een op de vier. Ook in warehousemanagementsystemen (wms) wordt veel geld gestoken.

Opvallende achterblijver is radio frequency identification (rfid). Het gebruik hiervan blijft minimaal, want niet meer dan 2,8 procent van de deelnemers aan de enquête zegt deze techniek toe te passen. Dat mag dan wel vier maal zoveel zijn als vorig jaar, maar van een doorbraak is volgens TLN nog lang geen sprake. De organisatie concludeert dat er in het transport geen grote rol is weggelegd voor rfid, maar bij productie en opslag juist wel.

De kosten van de ict-pakketten lopen sterk uiteen, zegt Jonkman. ‘Los van software zijn de bijkomende kosten voor hardware en diensten zeer verschillend. Zelfs bij vergelijkbare systemen zijn de verschillen soms groot. Levering van een standaard product is vaak veel goedkoper dan een systeem dat volledig geconfigureerd moet worden. Daarnaast verschillen de prijzen per type systeem. Een boordcomputer wordt bijvoorbeeld per voertuig aangeschaft, dus is de vloot bepalend voor de investering.’

De respons op de enquête was dit jaar 11 procent lager dan in 2008. Er deden dit jaar driehonderd bedrijven mee.