Het kabinet heeft veel te lang getreuzeld met crisismaatregelen. Dat vindt een ruime meerderheid van de lezers van Nieuwsblad Transport. Driekwart van de stemmers was het eens met de stelling van vorige week: ‘Besluiteloosheid kabinet inzake de crisis kost transportsector geld’. Ook TLN, KNV en EVO vinden dat het kabinet te veel tijd nodig heeft, al formuleren zij het wat beleefder. TLN (wegvervoer) en KNV (weg- en spoorvervoer) ramen het omzetverlies in de transportsector als geheel dit jaar beide overigens op 15 tot 20 procent. Nederlands grootste goederenvervoerder op het spoor spreekt van een omzetverlies van enkele tientallen procenten.

Directeur Dick van den Broek Humphreij hoopt dat de economische crisis er aan bijdraagt dat het kabinet nu eindelijk eens gaat doen wat het belooft, namelijk beleid voeren dat het bedrijfsleven in staat stelt om de voorspelde groei waar te maken. Volgens hem moet het kabinet ‘als de sodemieter’ investeren in projecten die de knelpunten op de Nederlandse autowegen, op het spoornet en in de binnenvaart oplossen. ‘We hebben weliswaar een verkeersminister die staat te springen om er iets aan te doen, maar hij krijgt veel te weinig steun van zijn collega’s. En dan doel ik met name op minster Maria van der Hoeven van Economische Zaken.’ Volgens de verladersvoorman moet het kabinet verder ‘op stel en sprong’ de verpakkingsbelasting afschaffen. ‘Weg ermee. Die kost honderden miljoenen per jaar en niemand wordt er iets wijzer van. Afschaffing zou een enorme financiële en administratieve lastenverlichting betekenen.

Derde steen des aanstoots voor hem is de ‘knettergekke wildgroei’ van regelingen voor stedelijke distributie. ‘We hebben nu 1.600 verschillende regelingen, die het bedrijfsleven jaarlijks voor 500 miljoen euro op kosten jagen en die alleen maar tot extra vervoer leiden. Ik hoop dat nu eens door gaat dringen dat het zo echt niet langer kan.’ Hij vindt verder dat de aangekondigde milieuzonering voor onbepaalde tijd de ijskast in moet.

KNV-directeur Ab Toet reageert diplomatiek ‘verbaasd’ op het uitblijven van maatregelen en op het feit dat premier Jan Peter Balkende vorig week met lege handen naar het Europese crisisberaad moest. ‘De Nederlandse crisisaanpak had toen bekend moeten zijn.’ Het transport heeft volgens hem grote behoefte aan duidelijkheid: de grote klap moet nog komen.

Lukraak opvoeren van investeringen in infrastructuur heeft volgens hem geen zin, omdat het jaren duurt voor er een schop de grond in kan’. Wel moeten specifieke projecten die kanten-klaar op de plank liggen, sneller worden uitgevoerd. Als voorbeeld noemt hij spoorwagons uitrusten met geluidsarme remsystemen. ‘Daar is iedereen het over eens, het geld is beschikbaar, maar het blijft om procedurele redenen liggen.’ Verder vindt hij dat het kabinet sterk moet inzetten op innovatie, ‘omdat bedrijven daar nu tijd voor hebben.’

De btw-afdracht een maand opschuiven zou de liquiditeit bij het bedrijfsleven een impuls geven, meent hij: ‘Dat kost niemand geld en het geeft bedrijven lucht.’ Verder vindt hij dat een akkoord over loonmatiging nodig is en dat er gedacht moet worden aan het openbreken van cao’s. Overigens verwacht hij dat dat het wegvervoer niet veel soelaas zou bieden, omdat de nieuwe 1-jarige cao al enkele maanden van kracht is.

Directeur Peter Sierat van Transport en Logistiek Nederland kwalificeert de kabinetsaanpak eufemistisch als ‘toch wat langzaam’. De organisatie heeft via VNO-NCW een uitgebreid pakket voorstellen ingediend. De belangrijkste daarvan zijn: stimulering van de voor het wegvervoer belangrijke bouwsector, verruiming van fiscale regelingen als vrije afschrijvingen en verliescompensatie, versoepeling van de milieu-eisen aan het wegvervoer en een bijdrage aan het scholingsfonds van de sector. Net als de EVO wil TLN een sloopfonds voor verouderde vrachtauto’s. Tenslotte wil de organisatie een fiscale tegemoetkomt voor zzp’ers (eigen rijders) die hun werk kwijt raken en ruimere mogelijkheden voor deeltijd-WW.

De binnenvaart heeft volgens waarnemend directeur Jan Vogelaar van brancheorganisatie CBRB nog geen concreet actieplan ontwikkeld en heeft daarover ook geen contact gezocht met politiek Den Haag. Hij houdt het erop dat de binnenvaart op dit moment ‘zeker geen lastverzwaring kan gebruiken en liever lastenverlichting wil’.

Woordvoerder Jelle Rebbers van DB Schenker, de grootste spoorvervoerder van Nederland, vindt dat het kabinet zo snel mogelijk collectieve WW toe moet staan. Het bedrijf meldt ‘tientallen procenten’ omzetverlies en verkeert daardoor in zwaar weer. Het bedrijf heeft 900 mensen in dienst en onderhandelt op dit moment met de vakbonden over een oplossing voor de problemen.