Model staat het borgingssysteem Jarops, dat al jaren de vliegveiligheid in de burgerluchtvaart garandeert. Het hoogste vrachtorgaan van IATA, de Cargo Committee bestaande uit de topmannen van de twaalf grootste luchtvrachtvervoerders, werkt aan een securitynetwerk. Alle partijen in de logistieke luchtvrachtketen moeten hierin participeren via een ingrijpend certificeringsproces. IATA wil voor het einde van het jaar een gedetailleerd plan presenteren. Het zal, is de verwachting, echter nog wel enkele jaren duren voordat het veiligheidsnetwerk bestaat. ‘Indien wij niet als sector het voortouw nemen richting overheden worden wij voortdurend geconfronteerd met weinig leuke en politiek gedreven maatregelen. Zolang er niet centraal een systeem wordt neergezet, zullen overheden hun eigen voorkeuren behouden. Daarom hebben wij nu zelf het initiatief genomen’, zegt Michael Wisbrun, topman van AF KL Cargo. Wisbrun is één van de bedenkers van het veiligheidsnetwerk. De vrachtdirecteur refereert onder meer aan de plannen in het Amerikaanse congres om alle luchtvracht te onderwerpen aan een grondig en kostbaar screeningsproces.

De IATA wil het systeem samen met internationale overheidsorganen ontwerpen voor de gehele keten van verlader, expediteur tot airline. Wisbrun: ‘Ik noem het Security Supply Chain Integrity. De integriteit in de keten staat voorop. In de burgerluchtvaart maken wij gebruik van Jarops, dat al jaren met veel succes de luchtwaardigheid van vliegtuigen borgt via een streng certificeringsproces. Hetzelfde kunnen wij doen in de luchtvracht. Iedere schakel moet zich certificeren en er wordt gemeten en gecontroleerd of je aan de eisen voldoet. Het is een Jarops voor de logistieke keten.’ De innovatie zit volgens de hoogste baas van AF en KLM Cargo niet in het betere hek, camera of vliegtuig, maar in een betere afstemming tussen de verschillende partijen. ‘Dat gaan wij voorstellen en ik geef je op een briefje dat de Amerikanen smelten en de Europeanen direct meedoen. Anders worden wij als luchtvrachtindustrie voortdurend geconfronteerd met allerlei acties van overheden en derden.’

Volgens Wisbrun kunnen bestaande regels, zoals known shippers, integraal onderdeel worden van het nieuwe veiligheidsnetwerk. ‘Ik hoop dat wij eind van dit jaar gedefinieerd hebben aan welke eisen het nieuwe netwerk mondiaal moet voldoen. Er moeteen heldere overdracht komen binnen de luchtvrachtketen want daar is het nu een grote rotzooi. Net als bij Jarops komen er dan mensen die moeten aftekenen als aan alle voorwaarden is voldaan. Iedereen weet dan waar ie aan toe is. 100 procent screening zou dan tot het verleden kunnen behoren.’