Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie ACN in een brief aan de achterban. Concreet betekent een no-deal dat het Verenigd Koninkrijk vanaf begin volgend jaar wordt beschouwd ‘als elk niet EU-land zonder afspraken’, waardoor verschillende lopende procedures voor de luchtvrachtsector ingrijpend zullen veranderen, aldus de belangenbehartiger. Onder meer gaat het daarbij om beperking van de huidige luchtvervoersrechten. Ook komt de wederzijdse erkenning van veiligheidscertificaten te vervallen. Verder komen er meer uitgebreide grenscontroles, waarbij het zogeheten ‘one stop security’ ongeacht de deal in stand blijf, aldus ACN.

Eurovergunningen

De overige maatregelen bij een no-deal bestaan uit extra douaneprocedures en extra keuringen voor veterinaire en fytosanitaire zendingen. Daarnaast komen de eurovergunningen voor vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervallen. Hetzelfde geldt voor het cabotagevervoer en de transito-mogelijkheid om goederen via het VK naar Ierland te transporteren.

ACN zegt dat het ‘de verwachting is’ dat de Europese Commissie bij een dreigende no-deal een aantal noodmaatregelen zal voorstellen om bijvoorbeeld de luchtvaartverbindingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdelijk te waarborgen. Het stelt tevens dat na een no-deal brexit na verloop van tijd afspraken zullen worden gemaakt om de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te vergemakkelijken.

De onderhandelingen zitten al weken vast op drie hoofdpunten: toegang van de vissers uit de EU tot de Britse wateren, gelijke regels voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken.

Calais

Ondertussen hebben wegvervoerders op weg naar de Eurotunnel in Calais te maken met een sterke stijging van het aantal inklimmers. Door de drukte ontstaan ook buiten het beveiligde gebied rond de terminal lange wachtrijen, waar illegale migranten hun kans grijpen.

Volgens Edwin Lemmen, operationeel manager bij transportbedrijf Welsi uit Venlo, lopen de wachttijden om de terminal voor de Eurotunnel op te komen nu op tot vijf of zes uur. Chauffeurs omschrijven de situatie als ‘hel’, zegt hij.

De problemen zijn de afgelopen weken sterk toegenomen, vertelt Lemmen. ‘Zeilen worden kapot gesneden, lading vernield of gestolen, immigranten doen hun behoefte op de lading en chauffeurs worden bedreigd. Het wrange voor de immigranten is, dat ze eenmaal op de terminal voor 99% uit de trailers worden gehaald door de autoriteiten. Maar op dat moment hebben ze wel al enorme schade veroorzaakt.’

Barricades

Chauffeurs maken melding van incidenten waarbij migranten op de toegangswegen naar Calais al vanaf de Belgische grens barricades opwerpen om trucks te stoppen en te proberen in te klimmen. Ook TLN signaleert de problemen bij de Eurotunnel. Bij Calais stonden eind vorige week files van tientallen kilometers. Volgens de belangenorganisatie worden de wachtrijen veroorzaakt door pre-brexit drukte. Bedrijven doen er alles aan om voor de brexit zoveel mogelijk goederen te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.