Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019 medio februari ging Schiphol nog uit van een beperkte passagiersgroei in 2020 en een stagnerend vrachtvolume. De nettowinst, die vorig jaar 355 miljoen euro bedroeg, zou naar verwachting stabiel blijven.

Inmiddels is het aantal vliegbewegingen op Schiphol met ruim 80% gereduceerd en is onduidelijk wanneer de situatie enigszins normaliseert. Ook omdat er ‘geen precedent’ is voor de huidige situatie, kan het luchthavenbedrijf niet inschatten welke effecten de crisis zal hebben op de verdere bedrijfsvoering, de resultaten en de financiële positie.

Geen dividend

De onzekerheid kan ook gevolgen hebben voor het dividend dat Schiphol uitkeert aan zijn aandeelhouders, waarvan de Nederlandse staat met 70% de grootste is. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) liet vorige week aan de Tweede Kamer weten dat de winstuitkering over 2019 van in totaal 151 miljoen euro in overleg is uitgesteld.