Met 28 tegen 14 stemmen werd het plan weggestemd. De vier partijen steunden een plan van de VVD om voor zo’n onderzoek geen geld uit te trekken omdat sluiting van Maastricht Airport (MAA) niet aan de orde is.

Volgens de VVD heeft het Limburgs parlement ruim een maand geleden na het vertrek van de particuliere uitbater van de luchthaven zich duidelijk uitgesproken dat het geen Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) wil waarbij ook een sluiting van MAA wordt bekeken.

Noodrem

Volgens de SP heeft een meerderheid van het provinciaal parlement aan de ‘totalitaire noodrem getrokken’ met het besluit en zijn ‘democratische middelen de nek omgedraaid’.

Commissaris van de Koning Theo Bovens van Limburg zei tijdens het debat dat de Controlecommissie onderzoek kan laten doen naar gevoerd beleid maar niet naar toekomstig beleid.

Onlangs bleek uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in het kader van de jaarlijkse luchtvrachtmonitor Schiphol dat de vrachtactiviteiten van Maastricht Airport goed zijn voor 3300 banen in de regio. De toegevoegde waarde ligt op 300 miljoen euro.