Ofschoon het nog om een concept-beleidsstuk gaat en de minister de eindversie pas in december van dit jaar naar de Tweede Kamer stuurt, straalt de vrachtparagraaf in de nota vooralsnog geen enkele ambitie uit om de nijpende problemen rond het dalend vrachtvervoer en de krimp aan vrachtvluchten op Schiphol met gericht beleid te lijf te gaan.

Integendeel, de nota bevat in feite slechts de uitkomsten van een recent onderzoek (juni 2019), dat de minister door het onderzoeksbureau Decisio heeft laten uitvoeren naar het belang van de luchtvrachtsector voor Schiphol en de BV Nederland. Daar moet de branche het voorlopig even mee doen.

30.000 banen

De conclusies van Decisio in de conceptnota bevatten verder weinig nieuwe inzichten, maar onderstrepen de eerdere conclusies uit de luchtvrachtbarometer van belangenorganisatie ACN dat de kleine luchtvrachtsector – vorig jaar goed voor 3,2% van het aantal vliegbewegingen – een belangrijke economische pijler is onder de marktplaats Schiphol. Zo levert de luchtvrachtsector de BV Nederland 2,7 miljard euro jaarlijks op en dertigduizend banen.

‘Dit is ongeveer 25% van de totale werkgelegenheid en toegevoegde waarde die Schiphol direct en indirect oplevert’, blijkt uit de vrachtparagraaf in de nota. Daarnaast levert de vrachtsector ‘een belangrijke bijdrage aan de netwerkkwaliteit van intercontinentale vluchten op Schiphol en aan het rendabel maken van bepaalde verbindingen.’ Met de laatste zinsnede wordt gedoeld op de passagiersvluchten, die 43% van alle vracht op Schiphol vervoeren en zonder dat ladingaanbod deels verliesgevend zouden zijn.

Daling

De conclusies van het onderzoeksbureau, die nu onderdeel zijn van de nieuwe luchtvaartnota, zijn een opsteker voor de belangenorganisaties die al jaren vechten om het grote belang van de vrachtsector voor de Nederlandse mainport op het netvlies van de politiek in Den Haag te krijgen. Ook is de zorg binnen de branche over het verder verlies aan vrachtvluchten, dat goed is voor 57% van al het vrachtvervoer op Schiphol, in de beleidsnota opgenomen.

‘Die daling – ruim 10% in 2018 – zet zich door in 2019’, blijkt uit het stuk. Opvallend daarbij is dat ‘beperkingen in de Europees geregelde slotverordening’ worden aangewezen als de oorzaak dat vrachtvliegtuigen ‘landingsrechten kwijtraken aan passagiersvliegtuigen’. En dus niet het mislukte selectiviteitsbeleid van Schiphol, waardoor de beschikbare capaciteit (vijfhonderdduizend vluchten per jaar) versneld werd opgesoupeerd door vakantiecharters en budget-airlines.

Advies

Met oplossingen voor de vrachtproblemen komt de minister niet in de uitgelekte nota. Volgens bronnen op Schiphol is het daar ook nog te vroeg voor en wordt er met stakeholders zoals KLM, de luchthaven en de belangenorganisaties nog hard gesleuteld aan een advies voor de minister dat nog een plaats moet krijgen in de Luchtvaartnota. Daarvoor is overigens nog maar weinig tijd. De minister heeft de nota al een keer uitgesteld en toegezegd het beleidsstuk voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen.