Dat blijkt uit de laatste vervoerscijfers van de Schiphol Group. Het mindere verval kan samenhangen met het feit dat er in de afgelopen zomermaanden mondjesmaat weer wat extra slots zijn verstrekt aan vrachtmaatschappijen, melden vrachtafhandelaars.

Volume blijft afnemen

Zorgelijk is wel dat het vrachtvolume op de luchthaven nog steeds verder afneemt. Over de maand augustus lag de daling op bijna 11%, tegen 10,5% in juli. Dat betekent dat de totale vrachtoverslag van Schiphol na acht maanden op iets meer dan 1 miljoen ton uitkwam, een afname van 9,6% tegenover 2018. Daarbij beweegt het vrachtverlies voor de mainport zich langzaam richting de 10% voor het gehele jaar.

Aan de importkant zag Schiphol het vrachtvolume vooral afnemen vanuit Noord-Amerika (-20%) en het Verre Oosten (-15,4%). Het exportvolume vanaf Schiphol op deze laatste regio daalde met ruim 16% nog sterker, terwijl Noord-Amerika daar een afname van 7,5% liet zien.