De vakbond wil dat Schiphol in een nieuwe aanbesteding voor beveiligingscontracten eist dat aanbieders de cao Particuliere Beveiliging volgen. FNV vreest dat arbeidsvoorwaarden voor beveiligers anders onder druk komen te staan.

Onmogelijk

Volgens een woordvoerder van Schiphol is het onmogelijk om aan die oproep te voldoen. Als in een aanbesteding slechts één specifieke cao wordt geëist, zou dat in strijd zijn met Europese wetgeving rond aanbestedingen.

Schiphol vindt dat het geschil over nieuwe beveiligingscontracten een zaak voor de rechter is, dus niet met personeelsacties moet worden uitgevochten. Daarnaast vreest de luchthaven aanzienlijke problemen bij werkonderbrekingen door beveiligers.