Tussen begin januari en eind juni handelde Schiphol 767.519 ton goederen af. Dat was vorig jaar nog 845.331 ton. Zowel het binnenkomende als het uitgaande vrachtverkeer daalde. Tevens blijkt uit een cijferoverzicht dat de volumes van en naar vrijwel alle regio’s in de min zitten. Niet alleen de volumes daalden, ook het aantal vrachtbewegingen nam in de eerste helft van dit jaar af (-14,4%). Tevens liep de bezettingsgraad iets terug.

Oorzaak voor de neerwaartse trend is onder andere het tekort aan slots op de luchthaven. Schiphol heeft een plafond van 500.000 vluchten per jaar. Slechts een klein deel daarvan is beschikbaar voor de vrachtsector. Diverse maatschappijen besloten daardoor hun vluchten naar andere luchthavens te verplaatsten.

Mondjesmaat wordt iets aan dit probleem gedaan, onder andere door middel van een local rule. Deze biedt meer ruimte aan luchtvracht. Ook heeft het kabinet besloten om het maximum aantal vluchten in de toekomst te verhogen naar 540.000 per jaar, al zijn daar wel diverse voorwaarden aan verbonden.

Het tekort is vermoedelijk niet de enige reden voor de daling in Hoofddorp. Ook de mondiale ontwikkelingen, zoals een afremmende economische groei en diverse politieke spanningen, doen een duit in het zakje. Andere luchthavens hebben namelijk ook te kampen met dalende volumes.

Brussels Airport

Zo noteerde Brussels Airport (Zaventem) in de eerste helft van dit jaar een volumekrimp die zelfs nog een fractie groter was dan op Schiphol: 9,3%. Wanneer alleen de maand juni in ogenschouw wordt genomen, is het resultaat helemaal dramatisch (-17%).

‘De daling in juni is voelbaar in alle segmenten en bij alle luchtvaartmaatschappijen’, aldus de directie van Brussels Airport. ‘Vooral de getruckte vracht kende een sterke daling ten opzichte van juni vorig jaar van 26,6%. De vermindering van het vrachtvervoer is ook merkbaar in andere Europese luchthavens en is te wijten aan de aanhoudende economische onzekerheid.’

Gekeken naar de eerste zes maanden van dit jaar kenden vooral de volvrachtvluchten een sterke daling in Brussel (-16,2%). ‘Hoewel in alle Europese luchthavens een negatieve trend vastgesteld wordt, scoort Brussels Airport slechter dan haar omliggende luchthavens. Dit kan verklaard worden door de algemene daling van vrachtvolumes in de Europese markt en de onrust die de afgelopen maanden heerste bij luchtverkeersleider Skeyes en de impact daarvan op de vrachtvluchten.’

Hong Kong International Airport

Ook de grootste vrachtluchthaven ter wereld had het moeilijk in de eerste zes maanden van dit jaar. Hong Kong International Airport (HKIA) handelde 6,7% minder vracht af dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totale volume kwam uit op 2,3 miljoen ton. Gekeken naar de maand juni waren de cijfers nog wat slechter, met een afname van 8,6%. Onder meer op de routes richting Europa was sprake van een fikse afname vanuit Hongkong.

Eerder deze maand kwamen ook diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France-KLM en Delta Airlines, met dalende vrachtvolumes. Daarnaast kwam analist WorldACD met de voorspelling dat in de rest van 2019 geen herstel is te verwachten in de luchtvrachtmarkt.